کد خبر: 798860 A

رئیس کمیته شفافیت شورای شهر تهران گفت: با برقراری جریان نقد آزاد محتوا و کیفیت پژوهشی توسط همتایان در سامانه پژوهشیار امکان ارتقا کیفیت پژوهش ها فراهم می شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، بهاره آروین در آیین رونمایی از نسخه جدید سامانه پژوهشیار گفت: آنچه امروز اتفاق می‌افتند به دلیل اجماع نظری است که در این دوره مدیریت جدید شهرداری و شورای شهر تهران وجود دارد که نه تنها در زمینه شفافیت بلکه در زمینه پژوهش و سیاست گذاری مبتنی بر پژوهش نیز وجود دارد.

وی افزود: این نکته که چطور می توانیم جلب مشارکت متخصصان و نهاد دانشگاه را داشته باشیم همواره در شورا مطرح بوده و با همسویی که در این دوره شهرداری و شورا وجود دارد امروز به نتیجه رسیده است.

آروین با بیان اینکه آنچه امروز ارائه می‌شود حاصل کار همه همکاران در مجموعه شهرداری و شورای شهر و مرکز مطالعات شهرداری است اظهار داشت: یکی از مهمترین اتفاقاتی که امروز شاهد خواهیم بود جلوگیری از انجام پژوهش های تکراری در خود شهرداری تهران است. در واحدهای شهرداری گاهی پژوهشی انجام می شود که نمونه مشابه آن وجود دارد اما از آنجایی که واحدهای دیگر امکان دسترسی ندارند، عمداً یا سهواً پژوهشگری یک پژوهش را به واحدهای مختلف شهرداری ارائه می دهد که قبلاً انجام شده است.

وی با بیان اینکه این اتفاق در حوزه های خارج از شهرداری نیز اتفاق می‌افتد گفت: یک سازمان که حوزه کاری مشابه در شهرداری تهران دارند برای مثال بهزیستی یا وزارت کار پژوهشی انجام می‌شود و همین پژوهش به شهرداری تهران به عنوان یک پژوهش جدید داده می شود.

رئیس کمیته شفافیت  با بیان اینکه این اقدام باعث می‌شود پژوهشها در حوزه شهری مانند پژوهش های دانشگاهی در دسترس عموم قرار گیرد تصریح کرد: این روند می تواند از تکرار ها و موازی کاری در حوزه پژوهش در شهر جلوگیری کند.

آروین در ادامه به اهمیت ارتقاء کیفیت پژوهش ها با راه اندازی این سامانه اشاره کرد و گفت: این سامانه با برقراری جریان نقد آزاد محتوا و کیفیت پژوهش های انجام شده توسط همتایان به  ارتقاء کیفیت پژوهش ها کمک می کند.

وی افزود: تنها پژوهش‌ها نیستند که در این سامانه قرار می‌گیرند بلکه کلیه پیوست های مطالعاتی پروژه های عمرانی نیز در دسترس عموم قرار می گیرند.

آروین با بیان اینکه سامانه پژوهشیار باعث کاهش شکاف بین نهاد دانشگاه  و نهاد سیاستگذار خواهد شد افزود: از آنجایی که دانشگاه‌ها به داده ها دسترسی ندارند نمی‌توانند سیاستگذاری موثری انجام دهند و با این کار کمک می کنیم متخصصین آکادمیک بتوانند به داده های پژوهشی دسترسی داشته باشند.

بهزیستی شورای شهر تهران شهرداری شهرداری تهران موازی کاری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر