کد خبر: 795497 A

دبیر هیئت های امنا خبر داد:

نماینده وزیر بهداشت و دبیر هیئت های امنا و شوراها از تشکیل بانک اطلاعات نخبگان و افراد دارای ظرفیت عضویت در هیئت های امنا دانشگاه های علوم پزشکی خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمد مهدی ناصحی، در نشست مشترک هیئت های امنای کلان منطقه ٨ با بیان اینکه دانشگاه ها در کشور بخشی از حاکمیت محسوب می شوند، گفت: انتظار است، هیئت های امنای دانشگاه ها به عنوان بالاترین رکن قانونی و سیاستگذار، با استفاده از همه نخبگان به ویژه نخبگان حوزه سلامت، موجب تقویت و توسعه منابع انسانی فرهیخته، ارتقای شاخص های سلامت، تولید ثروت و دسترسی به ارائه خدمات بخش در تراز کشورهای توسعه یافته به آحاد مردم شوند.

وی گفت: تمرکز زدایی و استقلال در تصمیم گیری های محیطی و منطقه ای بر پایه مشارکت اعضای هیئت امنا، موجب تسهیل در خدمت رسانی و توسعه و ارتقای مؤسسات خواهد شد.

نماینده وزیر بهداشت و دبیر هیئت های امنا و شوراها وی افزود: استقلال دانشگاه ها رکن مهم در آموزش عالی در مقام پاسخگویی و دارای توان مدیریت بوده و فلسفه وجودی هیئت های امنا، ایجاد مرجع قانون گذار در رأس هرم سازمانی برای اداره سلامت کشور است.

وی خاطرنشان کرد: در نگرش جدید تشکیلات مرکزی هیئت های امنای وزارت بهداشت، تقویت و اصلاح روند انتخاب اعضای هیئت امنا و تکیه بر نقش آکادمیک و توانمند سازی و اجرایی آنها، فراهم کردن سازوکارهای نظارت و پایش مصوبات و میزان مشارکت ها مدنظر است.

ناصحی تشکیل بانک اطلاعات نخبگان و افراد دارای ظرفیت عضویت در هیئت های امنا، توانمندسازی اعضای هیئت های امنا در حیطه های مسئولیت های قانونی محوله، اصلاح و تغییرات حسب نیاز در تشکیلات دبیرخانه مرکزی هیئت های امنا و نیز دبیرخانه های هیئت ها امنای دانشگاه ها و باز تعریف شرح وظایف، مشارکت و تعامل هر چه بیشتر اعضای هیئت های امنای با دانشگاه ها را از جمله اهداف دبیرخانه مرکزی هیئت های امنای وزارت بهداشت برشمرد.

وی گفت: برگزاری نشست های سراسری هیئت های امناء و تغییر رویکرد استانی شدن و حرکت به سوی استقلال هیئت امناء هر موسسه، بازبینی روندهای تصویب بودجه، تعیین حسابرس، مدیرمالی و اخذ عملکرد فعالیتها و تسریع در دستیابی به وضعیت مطلوب با مدیریت و برگزاری منظم جلسات در طول سال، تقویت کمیسیون های تخصصی برای بررسی موضوعات مطروحه در جلسات که بازوی مشورتی و کارشناسی هیئت امنا هستند از دیگر اولویت های برنامه ریزی در این حوزه است.

استقلال دانشگاه های علوم پزشکی سلامت نخبگان وزیر بهداشت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر