کد خبر: 794260 A

عضو کمیسیون معماری و شهرسازی بر لزوم بررسی طرح تفصیلی ویژه منطقه ۲۲ در شورا تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی اعطا در تذکر پیش از دستور خود در یکصد و پنجاه و نهمین جلسه شورای شهر گفت: طرح تفصیلی منطقه ۲۲ در شورای عالی معماری و شهرسازی تصویب شد.

وی در ادامه اظهار داشت: طبق ماده ۸۰ قانون شوراها بررسی و تایید طرح‌های هادی و جامع شهرها پس از ارائه توسط شهرداری در شورای شهر بررسی و توسط شورای شهر به مراجع ارسال می‌شود.

عضو کمیسیون معماری و شهرسازی با تاکید بر لزوم ارسال  اینکه شورای شهر باید این طرح‌ها به مراجع ذیربط از سوی شورای شهر گفت: طرح تفصیلی منطقه ۲۲ باید برای تایید به شورا ارسال شود.

شورای شهر شهرداری قانون معماری طرح تفصیلی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر