کد خبر: 790667 A

امینی:

نایب رییس شوراش هر تهران گفت: آنگونه که شواهد نشان می دهد آمار نسبت به دوره های قبل بالاتر خواهد بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید ابراهیم امینی، نایب رییس شورای شهر تهران با حضور در ستاد اجرایی انتخابات شورایاری ها گفت: به عنوان شهروند در محله سپهر در منطقه دو رای خود را به صندوق انداختم و سپس به ستاد انتخابات منطقه دو سر زدم.

وی افزود: به اصحاب رسانه خدا قوت می گویم که در این روز تعطیل به انعکاس اخبار پرداختند.

امینی درباره میزان مشارکت شهروندان نیز گفت: مشارکت در مقایسه با ادوار گذشته شورایاری به قضاوت دوستان بسیار خوب بود. تا زمامی که در ستاد منطقه دو بودیم برخی از صندوق ها بیش از 1700 رای داشتند که آمار قابل توجهی است. 

نایب رییس شوراش شهر تصریح کرد: آن گونه که شواهد نشان می دهد آمار نسبت به دوره های قبل بالاتر خواهد بود.

وی در ادامه گفت: دنیا به این نتیجه رسیده است که بدون مشارکت مرم توسعه امکان پذیر نیست و انتخابات شورایاری یکی از مصادیق بارز مشارکت مردم برای کمک به شورای شهر بر اساس توسعه محله محور است. 

امینی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم شورایاری ها به عنوان حلقه ارتباطی بین شهروندان محله با شورای شهر و مدیریت شهری بتوانند گام های مهمی در توسعه کلان شهر تهران بردارند.

اصحاب رسانه انتخابات شورای شهر شهر تهران رییس شورای شهر تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر