کد خبر: 790636 A

حضرتی خبر داد:

نماینده مردم تهران گفت: انتخابات مجلس در اسفندماه سال جاری الکترونیکی برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، الیاس حضرتی با حضور در ستاد برگزاری انتخابات شورایاری ها با اشاره به مشارکت خوب محلات در این انتخابات درباره احتمال برگزاری الکترونیک انتخابات مجلس گفت: اگر روش الکترونیک پاسخ خوبی بدهد که قطعا اینگونه خواهد بود گام دوم در انتخابات مجلس تجربه و پس از آن در انتخابات ریاست جمهوری نیز اجرایی خواهد شد.

الکترونیک انتخابات انتخابات ریاست جمهوری انتخابات مجلس برگزاری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر