کد خبر: 790613 A

دبیر اجرایی انتخابات شورایاری‌ها:

دبیر اجرایی انتخابات شورایاری‌ها با اشاره به زمان‌بر بودن دریافت گواهی سوء پیشینه از کاندیداها گفت: کاندیداهایی که برگ عدم گواهی سوء پیشینه را تحویل ندادند در صورتی که رای آ‌وردند باید این گواهی را ارائه دهند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حمید طحائی، دبیر اجرایی پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌ها درباره عدم دریافت گواهی سوء پیشینه از کاندیداها گفت: از آ‌نجایی که دریافت گواهی سوء پیشینه در هنگام ثبت‌نام زمان‌بر بود لذا تعدادی از کاندیداها برگ عدم سوء پیشینه را تحویل ندادند اما از آ‌نها تعهد گرفته شد که بعدا این گواهی اخذ گردد. آنهایی که برگه سوء پیشینه را ندارند در صورتی که در انتخابات رای آورند باید این گواهی را ارئه دهند.

در ادامه سردار بیات، رئیس کمیته امنیت و انتظامات پنجمین دوره انتخابات شورایاری‌ها درباره گزارش دستگیری و بازداشت در شعب اخذ رای گفت: تا این لحظه هیچ گونه درگیری گزارش نشده و فقط یک مورد گزارش درگیری خارج از حوزه در منطقه نعمت آباد به دست ما رسیده است.

انتخابات امنیت شورایاری رای گواهی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر