کد خبر: 789491 A

در جلسه امروز شورای شهر تهران، گزارش حسابرسی تلفیقی سال ۹۳ شهرداری تهران در صحن شورا مورد بررسی قرار گرفت اما به دلیل ابهامات فراوان مندرج در بندها و تاکید اعضا مبنی بر بررسب دقیق به جلسه بعد موکول شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در جلسه امروز شورای شهر به بررسی گزارش حسابرسی تلفیقی سال ۹۳ شهرداری تهران مورد بررسی قرار گرفت.

کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران از اعضای شورا درخواست کرد بندهایی که تخلف آنها محرز شده، پس از بررسی در کمیسیون حقوقی از طریق دستگاه قضایی نیز پیگیری شود. همچنین گزارش کامل تلفیق سال ۹۳ در سامانه شفافیت نیز بارگذاری شود.

در ابتدا کلیات این گزارش قرائت شد و پس از رای گیری با ۱۸ رای موافق به تصویب رسید. سپس نماینده شهرداری جزییات این گزارش را قرائت کرد وبا توجه به طولانی بودن بندهای آن اعضای شورا نظراتی را درباره نحوه قرائت آن اعلام کردند.

محسن هاشمی در جریان بررسی گزارش حسابرسی با اشاره به تاریخی بودن این بررسی و با تاکید بر اهمیت آن گفت: براساس درخواست کمیسیون برنامه و بودجه، تخلفات این گزارش بایدتوسط قوه قضاییه مورد پیگیری قرار گیرد، در نتیجه آنچه امروز در صحن مطرح می شود بسیار  مهم است و اعضای شورا باید به طور دقیق به آن توجه کنند. ممکن است در جریان بررسی برخی متهم و برخی تبرئه شوند و در نتیجه توجه به این گزارش برای اعضا ضروری است.

هاشمی در ادامه خطاب به اعضای شورا گفت: می توانیم هیجانی موضوع ورود را بررسی و به آن ورود کنیم و یا بند به بند موارد را مورد بررسی و پاسخ شهرداری را نیز بشنویم و پیشنهادات اعضا را مطرح کنیم.

مرتضی الویری در ادامه در پاسخ به سخنان هاشمی گفت: این گزارش ۱۳۰ بند دارد که خوانش کامل آن در صحن زمان زیادی می برد. این گزارش در اختیار رسانه ها و اعضای شورا است و در سامانه شورا بارگذاری می شود و پیشنهاد می کنم تنها تکالیفی که کمیسیون برعهده شورا گذاشته و نیاز به مصوبه دارد، در صحن مطرح شود.

 هاشمی در ادامه گفت: پاسخ هایی که شهرداری به حسابرس ارسال کرده براساس اعلام خودشان به دلیل پایان قرارداد لحاظ نشده است. بنابراین هیچ کدام از پاسخ ها در بندها نیامده و ممکن است برخی بندها حذف شود.

نظری در پاسخ به این گفته هاشمی اظهار داشت: اصل وظیفه ما رسیدگی به گزارشات حسابرسی است و حق مردم است که تمام جزئیات آن را بدانند.

در ادامه حسن رسولی در تایید نظری گفت: مهمترین ابزار نظارتی که در مراجع قضایی نیز اعتبار دارد، گزارش های حسابرسی است و از اعضا در خواست می کنم حوصله به خرج دهند و گزارش ها در صحن به طور کامل رسیدگی شود.

زهرا نژاد بهرام در انتقاد به نحوه گزارش دهی در شورا اظهار داشت: درصورتی که پاسخ های شهرداری را هنگام قرائت درنظر نگیرید، ممکن است مواردی باشد که تخلف نبوده و نقاط منفی آن برطرف شده باشد و قرائت یک گزارش یک طرفه باعث تشویش اذهان عمومی می شود.

در ادامه فراهانی توضیحاتی ارائه داد و گفت: این گزارش در ابتدا هزار بند بود که پس از ارائه پاسخ های شهرداری، حذف و به ۱۳۲ مورد رسید. این ۱۳۲ مورد برخی تکالیفی برای شهرداری است تا  توضیح بیشتری دهد و برخی نیاز به پیگیری قضایی دارد.

هاشمی در ادامه خطاب به اعضای شورا گفت: برای بررسی بند به بند این گزارش در صحن باید تعطیلات تابستانی را لغو کنیم.

بهاره آروین هم در این باره گفت: توضیحات شهرداری که در کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفت توضیح خاصی نبود. برخی از بندهای این گزارش یک تخلف محرز است که باید توسط کمیسیون حقوقی مورد بررسی و توسط نهادهای نظارتی پیگیری شود.

شهربانو امانی نیز با اشاره به بخش هایی از گزارش خوانده شده گفت: در این گزارش بندهای مهمی مطرح شده است و نیازمند بررسی دقیق است. چرا باید یک نهاد نظارتی، زمینی با تخصیص ۵۰ درصد در قالب تعاونی مسکن دریافت کند؟ حق سایر شهروندان چه می شود؟ این موضوع باید برای اذهان عمومی مطرح شود.

ناهید خداکرمی نیز گفت: اگر تمام فعالیت های شورا را لغو کنیم و همین گزارشات حسابرسی را به نتیجه برسانیم برای مردم تهران کافی است. اینکه مردم بدانند ریال به ریال درآمدهای این شهر چگونه هزینه شده و اینکه چرا ۵ هزار واحد مسکونی با تخصیص به یک نهاد واگذار شده اما سایر مردم تهران از این قانون بی بهره اند مساله بسیار مهمی است. در نتیجه برای رفع ابهام، بند به بند موارد بررسی و پاسخ شهرداری در همان زمان خوانده شود.

نماینده شهرداری که این گزارشات را در صحن قرائت می کرد پس از اظهار نطر اعضای شورا گفت: تخلفات مدیریت گذشته در شهرداری را تایید نمی کنیم و در این مورد با شورا همسو هستیم. اما گزارش حسابرسی سال ۹۳ با محدودیت های اسناد و مدارک مواجه بوده بعلاوه در برخی موارد استانداردهای حسابرسی رعایت نشده است در ادامه با توجه به اینکه وقت صحن شورا به اتمام رسید،با پیشنهاد هاشمی مقرر شد گزارش برای بررسی مجددا به کمیسیون برنامه و بودجه ارسال و در جلسات آینده مورد بررسی قرار گیرد.

تعطیلات رسانه شورای شهر تهران شهرداری شهرداری تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر