کد خبر: 789351 A

رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران در صحن علنی شورای شهر با قرائت گزارش مدیریتی حسابرسی صورتهای مالی سال ۱۳۹۳ گفت: در ارزیابی کلی صورت های مالی و گزارش حسابرس منتخب شورا در این باره، عدم ارائه‌ی اسناد و مدارک مورد نیاز حسابرسان، ثبت نادرست حساب‌ها و عدم رعایت قوانین و مقررات مکررا مشاهده شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مجید فراهانی در یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه شورای شهر درباره ارائه گزارش مدیریتی حسابرسی صورت‌های مالی سال ۱۳۹۳ شهرداری تهران در جریان صد و پنجاه و هفتمین جلسه علنی شورای شهر تهران گفت:  به موجب بند (ج) ماده ۴۴ آیین نامه مالی شهرداری ها و بند ۳۰ ماده ۷۱ قانون شوراهای اسلامی کشور ‌رسیدگی نهایی و ممیزی حساب شهرداری‌ها به وسیله‌ی شورای اسلامی شهر از طریق بررسی گزارش‌های مالی و گزارش حسابرسان مذکور و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیری‌های لازم بر اساس مقررات قانونی انجام می گیرد.

وی در ادامه با بیان اینکه حسابرسی از شهرداری تهران در سال ۱۳۹۳ توسط موسسه حسابرسی بهروزان حساب  انجام شده است اظهار داشت: موسسه بهروزان حساب گزارش حسابرسی صورتهای مالی سال۱۳۹۳ شهرداری تهران را در تاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸  به شورای شهر تهران ارائه و پس از دریافت در کمیته بودجه و نظارت مالی شورا بررسی و در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۸، گزارش بررسی و پیش نویس مصوبه شورا به کمیسیون برنامه و بودجه ارائه شد.

وی اضافه کرد: گزارش مشروط یک نوع اظهار نظر مقبول است اما به استثنای مواردی که در بندهای مبانی تعدیل اظهارنظر بنا به دلایل فوق ذکر گردیده و در بند اظهارنظر نیز استثنا شده باشد.علاوه بر این حسابرس منتخب شورا به استثناء آثار موارد مندرج در برخی بندهای گزارش و همچنین به استثناء آثار احتمالی موارد مندرج در برخی بندهای دیگر صورتهای مالی وضعیت مالی گروه و شهرداری تهران را در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ و عملکرد مالی و جریان‌های نقدی گروه و شهرداری تهران را برای سال مالی منتهی به مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب ارزیابی کرده است.

فراهانی با اشاره به گزارش مدیریتی حسابرسی بیان کرد: گزارش مطلوب  یک نوع گزارش است که در مواردی که حسابرس به این نتیجه برسد که صورت مالی واحد مورد رسیدگی وضعیت مالی نتایج عملیات و تغییرات در وضعیت مالی را از تمام جنبه های با اهمیت طبق استانداردهای حسابداری به نحو مطلوب نشان می دهد اظهارنظر مقبول یا تعدیل نشده موقعی صادر می گردد که صورت مالی عاری از تحریف با اهمیت باشد.

فراهانی تصریح کرد: اما در ارزیابی کلی صورت های مالی و گزارش حسابرس منتخب شورا در این باره ، عدم ارائه‌ی اسناد و مدارک مورد نیاز حسابرسان، ثبت نادرست حساب‌ها و عدم رعایت قوانین و مقررات  مکررا مشاهده گردیده است. در مواردی شهرداری تهران مصوبات و الزامات قانونی مصوب شورای اسلامی شهر تهران را نیز رعایت نکرده است.

وی تاکید کرد: در بررسی انجام گرفته توسط این کمیته با توجه به اصول علمی رسیدگی به گزارشات حسابرسی نسبت به تعیین ۱۳۲ تکلیف برای شهرداری تهران در برابر بندهای قابل تامل گزارش حسابرس پیش بینی شده است، قرائت گزارش حسابرس و ارائه آن به شهروندان یکی از راهکارهای شفافیت مالی از حیث نهادی و کاربردی ترین شیوه حراست از اموال عمومی است تا با پرسشگری شهروندان درباره مسائل مطرح شده در گزارشات حسابرسی زمینه نظارت عمومی بر عملکرد شهرداری بیش از پیش فراهم گردد.

وی درپایان تاکید کرد که لازم است با همکاری کمیسیون نظارت و حقوقی شورا و بهره گیری از توان کارشناسان رسمی دادگستری تخلفات محرز در این گزارش مستند و برای رسیدگی از سوی رئیس شورا به دستگاه قضایی ارسال گردد.

مجید فراهانی یکصد و پنجاه و هفتمین جلسه شورای شهر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر