کد خبر: 789025 A

با حکم وزیر بهداشت؛

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر علیرضا بیگلری را در سمت ریاست انستیتو پاستور ایران ابقا کرد.

به گزارش ایلنا، وزیر بهداشت سعید نمکی، درمان و آموزش پزشکی در حکمی دکتر علیرضا بیگلری را در سمت ریاست انستیتو پاستور ایران ابقا کرد.

متن این حکم به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر علیرضا بیگلری 

رییس محترم انستیتو پاستور ایران
 با توجه به سوابق مدیریتی و خدمات ارزشمند جنابعالی در طول تصدی ریاست انستیتو پاستور ایران، بدینوسیله در سمت مذکور ابقا میشوید تا در ادامه راه ما را در رسیدن به اهداف عالیه نظام سلامت یاری نمائید. امید است با عنایت پروردگار و پیروی از مشی اعتدال دولت تدبیر و امید و با استفاده از تجارب و مشارکت کلیه همکاران ارجمند و صاحب‌نظران در این عرصه موفق باشید.

وزیر بهداشت انتصاب انستیتو پاستور ایران دکتر علیرضا بیگلری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر