کد خبر: 788848 A

موهبتی:

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت تاکید کرد: سازمان بیمه سلامت با توجه به همه محدویت‌ها تلاش می‌کند نظم درپرداختی‌ها حفظ شود، بدون شک توجه به خرد جمعی درتعالی سازمان بیمه سلامت تاثیرات قابل توجهی خواهد داشت.

به گزارش ایلنا، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت درمراسم پایانی نخستین رویداد هم اندیشی درعرصه بیمه سلامت  گفت: نیروی انسانی درمدیریت مشارکتی بیمه سلامت نقش داشته و زمینه این مهم باید فراهم شود، یعنی از نظرات و خلاقیت‌های نیروی انسانی باید درحل مشکلات، ارتقاء بهره‌وری و کارایی این سازمان استفاده کرد.

موهبتی افزود: سازوکار استفاده از ایده‌های نو درسازمان بیمه سلامت وجود دارد، به عنوان مثال بخش قابل توجه اصلاحات سال گذشته درخصوص مدیریت منابع مرهون و مدیون پیشنهادات همکاران درسایراستان‌ها بود، البته باید درمرحله اجرا به مباحث مهمی درجهت تشویق نیروی انسانی توجه کرد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، با اشاره به اینکه استفاده از این پیشنهادات و ایده‌ها بخشی از مشکلات بیمه رایگان را حل کرد تصریح کرد: متاسفانه تاکنون این مسئله نهادینه نبوده و تنها درمقاطعی مورد توجه قرار می‌گرفت، اما مهم این است که درفرآیند نظام پیشنهادات این مسئله جدی تلقی شود.

موهبتی بیان کرد: دربخش حذف دفترچه، استفاده از کارت هوشمند و آی تی، استفاده از خرد جمعی از اهمیت بسزایی برخوردار است.

وی درخصوص آخرین وضعیت پرداختی‌های سازمان بیمه سلامت به مراکز درمانی و موسسات طرف قرارداد گفت: خوشبختانه تاکنون مطالبات برای ۷۰ درصد اردیبهشت ماه و ۳۰ درصد باقی مانده فروردین پرداخت شده است؛ درحقیقت ۱۰۰ مطالبات فروردین ۹۸ و ۷۰ درصد اردیبهشت دانشگاه‌ها و مطالبات خرداد داروخانه‌ها پرداخت شده است.

موهبتی تاکید کرد: البته برای سال ۹۷ همچنان بدهی وجود دارد، اما به دلیل استانداردهای مالی سال ۹۷ بسته شده و از منابع دیگری پرداختی‌ها صورت می‌گیرد، بنابراین درحال حاضر داروخانه ها ۲.۵ ماه از سال ۹۷ طلب داشته و بخش دولتی نیز ۳.۵ ماه از سال گذشته طلب دارد؛ لذا امیدواریم طی ۱۰ روز آینده مطالبات مابقی ارایه دهندگان خدمت دراردیبهشت پرداخت شود.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت گفت: از سوی دیگر به دنبال این هستیم که ۵۰ درصد بدهی ها به بخش فیزیوتراپی، تصویربرداری، پزشکان و بخش پاراکلینیک را پرداخت کنیم، ضمن اینکه برای سطح یک روستاییان نیز مطالبات اردیبهشت پرداخت شده است؛ بنابراین از مراکز ارایه دهنده خدمت تقاضا داریم برکیفیت خدمت و مشتری مداری تاکید داشته ،تا میزان رضایتمندی مردم از خدمات افزایش پیدا کند.

بیمه سلامت طاهر موهبتی مطالبات بیمه سلامت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر