کد خبر: 788483 A

معاون شهردار تهران از ارائه سند عملیاتی برنامه سوم توسعه شهر تهران به اعضای شورای شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سکینه اشرفی, معاون برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران در حاشیه یکصدو پنجاه وششمین جلسه شورای شهر در جمع خبرنگاران گفت: سند عملیاتی برنامه سوم توسعه شهر تهران به اعضای شورا ارائه شد. برای تدوین این اسناد بیش از 100 جلسه کارشناسی با حضور معاونان تخصصی شهرداری برگزار و از بدنه کارشناسی شهرداری در تدوین این اسناد کمک گرفته شده است.

وی با تاکید بر اینکه اجرای برنامه سوم توسعه شهر تهران مهمتر از تدوین اسناد است افزود: شهرداری مصمم است که احکام برنامه را با عزمی جدی اجرا کند و امیدواریم در افق ۱۴۰۲ شعار "تهران شهری برای همه" محقق شود.

اشرفی در ادامه افزود: بر اساس ماده ۹۴ برنامه پنج‌ساله سوم توسعه شهر تهران، شهرداری موظف است سند برنامه را با توجه به چشم اندازها و ماموریت در نظر گرفته شده که شامل اقدامات و برنامه‌های اجرایی از جمله تصویر کلان برنامه، همچنین جداول کمی از جمله شاخص‌های کمی مواد  برنامه و نیز هدف‌گذاری برای آن‌ها در افق پنج‌ساله را با پیش‌بینی منابع مالی تهیه و و در قالب جداولی که منابع و مصارف را ارائه می دهد، برنامه‌های راهبردی بخش، فرابخش، موضوعات اولویت‌دار تا سطح عملیاتی و همچنین نحوه تأمین و تجهیز منابع مورد نیاز شامل منابع فیزیکی، انسانی، فنی و مالی مورد نیاز، نحوه تأمین مالی منابع مورد نیاز می باشد را تهیه و برای تصویب به شورای شهر تهران  ارائه نماید.

 

شاخص شورای شهر شهر تهران شهردار تهران کارشناسی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر