کد خبر: 788467 A

در جلسه امروز شورای شهر تهران، شهرداری تهران ملزم شد؛ لایحه تعیین تکلیف پروانه عملیات ساختمانی و گواهی پایان کار ساختمان‌های در تملک شهرداری را تهیه کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در یکصد و پنجاه و ششمین جلسه شورای شهر الزام شهرداری به تعیین تکلیف پروانه ساختمان های در تملک مورد بررسی قرار گرفت.

در ابتدای این بررسی علی اعطا پیشنهاد حذف تبصره 4 که  شهرداری تهران را مکلف می کند پرونده تمام املاک دارای تخلفات ساختمانی تحت تملک شهرداری و مناطق، سازمان ها، شرکت ها و موسسات تابع و همچنین پروژه های مشارکتی را به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ارسال کند را مطرح کرد.

 این تبصره بدون مخالف و  با ۱۹ رأی موافق به تصویب رسید.

در ادامه حسن رسولی پیشنهاد رفع نواقص فنی ساختمان های شهرداری را مطرح کرد، اما این پیشنهاد به موافقت اعضا نرسید.

بررسی این لایحه در پیشنهادی که از سوی علی اعطا مطرح شد، الزام شهرداری تهران در ارسال پرونده کلیه املاک دارای تخلفات ساختمانی تحت تملک شهرداری و مناطق، سازمان ها، شرکت ها و موسسات تابع و همچنین پروژه های مشارکتی را به کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بررسی شد که این تبصره با 18 رای موافق و یک مخالف به تصویب رسید.

شورای شهر تهران شهرداری شهرداری تهران قانون لایحه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر