کد خبر: 785303 A

طرح "الزام شهرداری به تعیین و تکلیف پروانه عملیات ساختمانی و گواهی پایان کار کلیه ساختمان‌های در تملک شهرداری تهران" با ۱۷ رای موافق در صحن شورا تصویب شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، علی اعطا در یکصد و پنجاه و پنجمین جلسه شورای شهر تهران طرح الزام شهرداری به تعیین و تکلیف پروانه عملیات ساختمانی و گواهی پایان کار کلیه ساختمان‌های در تملک شهرداری تهران را ارائه کرد.

وی با بیان اینکه در بررسی‌های انجام شده مشخص شد تعداد قابل توجهی از ساختمان‌های در تملک شهرداری تهران سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات تابعه و پروژه‌های مشارکتی بدون دریافت پروانه عملیاتی ساختمانی، ساخته شده‌اند و یا پس از اتمام عملیات ساختمانی گواهی‌های لازم برای آنها صادر نشده است اظهار داشت: شهرداری خود را مکلف به اخذ پروانه‌های ساختمانی نمی‌داند و به همین علت برای ساختمان‌های در تملکش پروانه دریافت نمی‌کرده است.

اعطا با بیان اینکه در همین راستا در بحث پروژه‌های مشارکتی مشکلات مالی ایجاد شده است افزود: مشکل جایی نمایان می شود که پروژه مشارکتی بوده و یا شهرداری قصد داشته ساختمان‌های تحت تملک خود را بفروشد و مباحث حقوقی، مالی و در نتیجه بی‌رغبتی خریداران بروز می‌یابد.

وی افزود: به دنبال این موضوع کمیسیون معماری و شهرسازی به این نتیجه رسید تا طی طرحی شهرداری تهران را به اخذ پروانه و گواهی برای ساختمان‌های تحت تملک خود ملزم و در بازه زمانی مشخص گزارش عملکرد مصوبه را به شورای شهر ارائه دهد، این موضوع در بحث دارایی‌های شهرداری موجب ایجاد ارزش افزوده می‌شود.

پس از ارائه گزارش عضو کمیسیون معماری و شهرداری، کلیات طرح الزام شهرداری به تعیین و تکلیف پروانه عملیات ساختمانی و گواهی پایان کار کلیه ساختمان‌های در تملک شهرداری تهران به رای گذاشته شد و با ۱۷ رای موافق در صحن شورا به تصویب رسید.

علی اعطا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر