کد خبر: 785243 A

نظری:

عضو شورای شهر تهران گفت: ۲۵ درصد کل درآمدها از محل عوارض ساختمانی است که نشان می‌دهد، شهرداری بر همان پاشنه شهرفروشی می چرخد و هنوز نتوانسته ایم از محل‌های دیگر کسب درآمد کنیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ حجت نظری در یکصد وپنجاه و پنجمین جلسه شورای شهر تهران پس از ارائه گزارش خزانه دار شورا از عملکرد مالی شهرداری در سه ماهه نخست سال ۹۸ گفت: باید مشخص شود آیا رؤسای کمیسیون‌ها در کمیته تحقیق حضور دارند یا خیر؟ حضور نماینده شورا در کمیته تخصیص بسیار مهم است زیرا در این کمیته مشخص می‌شود آیا موضوعات مورد تأکید شورا مورد توجه قرار گرفته یا نه. براساس سلایق شهرداری بودجه اختصاص داده می‌شود و این بودجه با مصوبات شورا همراهی ندارد.

وی با انتقاد از عقب ماندگی درآمدهای شهرداری از محل درآمدهای حاصل از حوزه پسماند، پارک حاشیه‌ای، درآمدهای شهرداری از محل جریمه راهنمایی و رانندگی اظهار داشت: ۲۵ درصد کل درآمدها از محل عوارض ساختمانی است که نشان می‌دهد که شهرداری بر همان پاشنه شهرفروشی می چرخد و هنوز نتوانسته ایم از محل‌های دیگر کسب درآمد کنیم. اینگونه که پیش می رود تا پایان سال در حوزه‌های دیگر یک دهم ردیف درآمد پیش بینی شده هم محقق نخواهد شد.

شورای شهر شهرداری حجت نظری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر