کد خبر: 785230 A

فراهانی:

رییس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر تهران گفت: شهرداری برای ارائه شفاف گزارشات، هزینه مشتمل بر زیر عنوان‌های اصلی منابع و مصارف را تهیه و ارائه کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر در یکصد و پنجاه و پنجمین جلسه شورای شهر تهران در واکنش به گزارش درآمد و هزینه سه ماهه نخست امسال شهرداری گفت: شهرداری کسری عملکرد این بخش را از محل مازاد عملکرد ۲۹ درصدی واگذاری دارائی های سرمایه ای جبران کرده است.

وی با بیان اینکه این روند اگرچه منجر به تحقق منابع مورد نیاز برای شهرداری تهران در سه ماهه نخست سال ۱۳۹۸ شده، افزود: اما این امر نیازمند توجه ویژه است، زیرا زمینه ساز اتکای شهرداری بر منابع ناپایدار می شود.

فراهانی با تاکید بر این نکته که عدم تحقق ۲۶ درصد از منابع بودجه در بخش درآمدها متاثر از فضای اقتصاد کلان کشور و اثرات تحریم ها بر اقتصاد شهری است، افزود: این اتفاق سبب شده است که شاهد مازاد عملکرد سه ماهه نخست در بخش غیرنقدی تامین منابع شهرداری باشیم که در برابر آن بخش تحقق منابع نقدی با کسری عملکرد ۲.۹۷۰ میلیارد ریالی مواجه است.

وی در انتها افزود: شایسته است به منظور اجرای قانون و ارائه گزارشات شفاف و قابل بحث شهرداری و خزانه دار محترم گزارشات خود را به جای ارائه در سطح سر جمع منابع با توجه به هزینه مشتمل بر زیر عنوانهای اصلی منابع و مصارف تهیه و ارائه کنند تا هم اعضاء شورا و هم شهروندان بدانند که چه سهمی از منابع حاصل سه ماهه نخست از محل سهم مالیات بر ارزش افزوده یا مازاد تراکم مجاز یا عوارض پسماند تامین شده است و در برابر چه میزان صرف پرداخت حقوق و مزایا، نگهداشت شهر یا پروژه های عمرانی و توسعه شهر شده است.

مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای شهر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر