کد خبر: 783706 A

با حضور معاون وزیر بهداشت؛

جلسه شورای مرکزی مجمع دبیران شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ۱۹ تیر با حضور معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، جلسه شورای مرکزی مجمع دبیران شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور امروز چهارشنبه ۱۹ تیرماه با حضور دکتر سیماسادات لاری معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت برگزار می‌شود.

این نخستین جلسه رسمی اعضای شورای مرکزی مجمع دبیران شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با معاون جدید فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت است.

اعضای شورای مرکزی مجمع دبیران شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در خصوص جایگاه و اهمیت شورای صنفی و نقش آن در پیگیری مطالبات دانشجویان صحبت می کنند.

همچنین حاضرین در نشست، به بررسی مسائل و مطالبات کلی شورای صنفی و همچنین به بیان نیازها، مطالبات و مسائل صنفی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی در زمینه‌های تغذیه، خوابگاه، تربیت بدنی، مشاوره و تسهیلات درمانی و… می‌پردازند.

جلسه شورای مرکزی مجمع دبیران شوراهای صنفی دانشجویان دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور امروز صبح ۱۹ تیر ۹۸ برگزار می شود.

علوم پزشکی معاون معاون وزیر وزارت بهداشت شورای مرکزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر