کد خبر: 782231 A

در پایان گزارش تفریغ بودجه ۹۶ مدیریت شهری، اعضای شورای شهر، شهرداری تهران را ملزم به ارائه گزارش جامعی از بدهی های شهرداری کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا در یکصد و پنجاه و سومین جلسه شورای شهر تهران ادامه تفریغ بودجه ۹۶شهرداری تهران بررسی شد.

محمود میرلوحی از هیئت رئیسه خواست تا شهرداری گزارش جامعی از نحوه شکل گیری بدهی های بانکی، پیمانکاران و طرح ها همراه با مقایسه مجوزهای قانونی و تبصره های بودجه به شورای شهر ارائه دهد.

وی با اشاره به بدهی ۶۰ هزار میلیارد تومانی در این زمینه گفت: اگر درباره آن گزارشی طلب نکنیم در نهایت به نام مدیریت جدید شهری ثبت خواهد شد.

میرلوحی در ادامه تصریح کرد: این بدهی‌ها به گونه ای بوده است که مدیریت شهری کنونی را به گروگان گرفته است و ما هر کاری می خواهیم انجام دهیم به دلیل این بدهی ها نمی توانیم.

در ادامه مجید فراهانی با استناد به تحقق بند ۸ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران گفت: به منظور نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه های آن توسط شورای اسلامی شهر، شهرداری تهران مکلف است بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی، ظرف حداکثر مدت ۴۵ روز از تاریخ تصویب نسبت به شناسایی، اندازه گیری و گزارش گیری بدهی ها در سطح واحدهای ستادی مناطق، سازمان ها و شرکت های وابسته در سالهای پیشین تا پایان مردادماه سال ۹۶ اقدام و گزارش را مشتمل بر تاریخ ایجاد بدهی ها از جمله اصل بدهی، میزان جرایم ناشی از سررسید بدهی تا تاریخ یادشده و علت ایجاد بدهی را به شورای اسلامی شهر تهران ارائه و گزارش را برای استماع شهروندان ارائه کند.

پس از این قرائت میرلوحی از پیشنهاد خود صرف نظر کرد و پیشنهاد فراهانی به رای گذاشته شد که با ۱۴ رای موافق به تصویب رسید.

بدین ترتیب بررسی تفریغ بودجه سال ۹۶ شهرداری در صحن شورا اتمام یافت.

شورای شهر شهرداری محمود میرلوحی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر