کد خبر: 782170 A

با حکم رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی اعضای شورای هماهنگی علمی سازمان به مدت ۳ سال منصوب شدند.

به گزارش ایلنا، حجت الاسلام علی ذوعلم معاون وزیر و رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، طی احکامی جداگانه آقایان منصورنیا، حسن ملکی، نوذری، محمدرضا نیلی، مهدی اسماعیلی و سوسن کشاورز را به عضویت شورای هماهنگی علمی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و سید مهدی باقریان به عنوان دبیر این شورا به مدت ۳ سال به عنوان عضو حقیقی این شورا منصوب کر

در حکم ایشان آمده است: استحضار دارید تنوع مأموریت های خطیر سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی به عنوان "قلب آموزش و پرورش «در حیطه های پژوهش، تدوین برنامه های درسی و تولید مواد و رسانه های آموزشی-تربیتی ایجاد "هماهنگی» بخش های مختلف داخل و خارج سازمان را در انجام مأموریت ها ضروری می سازد.

سازمان به عنوان متولی بخش عمده ای از اجرای اسناد تحول نیازمند تدوین، تایید و نظارت بر اجرای سیاست ها، تدوین برنامه ها و تولید محتوای آموزشی به صورت هماهنگ منطبق با اسناد تحولی است.

ایشان ضمن تأکید بر اجرای اسناد تحولی و به ویژه اجرای کامل برنامه درسی ملی و آئین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با آن و نیز آئین نامه رسمی شورای هماهنگی علمی سازمان، اولویت خط مشی های مربوط به موضوعات و فعالیتهای ذیل را یادآور شدند:

اجرای منویات مقام معظم رهبری در عملیاتی کردن اسناد تحولی و انتظارات معظم له از سازمان؛

فرآیند های مرتبط با اجرای برنامه درسی ملی؛

فرآیند های مرتبط با استقرار حوزه های تربیت و یادگیری؛

نظام اشاعه و پایش سند برنامه درسی ملی؛

تسهیل و بهبود فرآیند های مرتبط با برنامه ریزی درسی، پژوهش و ارزشیابی و تولید مواد و رسانه های آموزشی؛

تصویب و نظارت بر اجرای استانداردهای ملی در تولید مواد و رسانه های آموزشی-تربیتی؛

مشارکت واقعی همه ارکان تربیت در برنامه ریزی درسی؛

مشارکت تشکل های مردم نهاد و صاحب نظران و فعالان فرهنگی و تربیتی کشور در اجرای مأموریت های سازمان؛

در پایان این حکم آمده است: توفیقات روزافزون جناب عالی را در تعالی تعلیم و تربیت جامعه اسلامی مان از درگاه الهی طلب می کنم.

آموزش و پرورش انتصاب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر