کد خبر: 781814 A

مدیر کل حریم شهر تهران با بیان اینکه ۲۰ درصد جمعیت کل ایران تا سال ۱۴۰۴ در محدوده ۶ هزار کیلومتری حریم کلان شهر تهران مستقر می شوند، گفت: پروژه حریم پایتخت بر اساس اسناد و احکام فرادستی به شورای عالی برنامه ریزی محول شد و شهرداری تهران آن را مدیریت کرده است.

به گزارش ایلنا،‌ در جلسه ای با حضور نمایندگانی از معاونت های شهرداری تهران، ادارات کل و شرکت های تابع شهرداری، طرح ساختاری حریم کلان شهر تهران مورد بررسی قرارگرفت؛ در این جلسه مجتبی شکری مدیر کل حریم شهر تهران با بیان اینکه ۲۰ درصد جمعیت کل ایران تا سال ۱۴۰۴ در محدوده ۶ هزار کیلومتری حریم کلان شهر تهران مستقر می شوند، گفت: پروژه حریم پایتخت بر اساس اسناد و احکام فرادستی به شورای عالی برنامه ریزی محول شد و شهرداری تهران آن را مدیریت کرده است.

 شکری افزود: دو فاکتور اقتصاد و جمعیت در برنامه ریزی های این چنینی تأثیرمهمی دارند و بنابراین باید مورد مطالعه ویژه قرار بگیرند.

شکری تأکیدکرد: اگر فقط به همین موضوع دقت کنیم، متوجه تأثیرات اجتماعی ، اقتصادی، سیاسی و امنیتی آن بر شهر تهران می شویم، بنابراین مسأله حریم تهران باید مورد مطالعه و برنامه ریزی جدی قرار بگیرد که در این زمینه حتماً نظرات کلیه ذینفعان از جمله فرمانداران، شهرداران، بخشداران اخذ شده و در طرح ساختاری حریم کلان شهر تهران لحاظ می گردد.

مدیرکل حریم شهر تهران افزود: شاید به لحاظ بحث های مدیریتی و پایش اطلاعات مسائل محدوده ۶ هزار کیلومتری حریم، به شهرداری تهران ارتباط  نداشته باشند، اما این بخش به شکل مستقیم و غیر مستقیم بر کلان شهر تهران تأثیر دارد.

وی با اشاره به قیمت مسکن گفت:کمترین قیمت آپارتمان در تهران حدود متری ۵ میلیون تومان است و خرید زمین در محدوده حریم با قیمت ۶۰۰ هزارتومان جاذب جمعیت خواهد بود. در نتیجه بروز مسائل اجتماعی ،کانون های ناامن،مسائل اقتصادی، مهاجرت و ... پیامدهای چنین وضعیتی خواهد بود.

شکری بیان کرد: متأسفانه یک سوءتعبیر در مدیریت کلان به وجود آمده بود مبنی بر اینکه قرار است شهرداری تهران در این پهنه حاکمیت داشته باشد و به همین دلیل با فعالیت در حوزه حریم به شدت مقابله می شد.

وی افزود:این سوءتفاهم درفرآیند کار ما خلل ایجاد کرده بود، اما در چند ماه گذشته توانستیم با شفاف سازی موضوع را حل کنیم.

مدیرکل حریم گفت: ما یک مستر پلان برای این شش هزار کیلومتر تهیه کرده ایم که درون آن ۲۶ شهر، ۸ فرمانداری و ۲۷ بخشداری حضور و حاکمیت دارند، یعنی در هر محدوده ای هر پهنه ای تعریف بشود،در همان محدوده خودشان مرجع صدور جواز خواهند بود و موضوعات را  نظارت، پایش و مدیریت خواهند کرد، اما اکنون به دلیل عدم تبحر مدیران در حوزه شهرسازی و هم چنین وجود محدودیت های مالی مجوزهای نادرستی صادر می شود.

وی افزود: سندطرح راهبردی مصوب سال ۹۵ از وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شده است و قرار است مسأله ابلاغ آن از استانداری رفع بشود تا فرمانداران، بخشداران و شهرداران در آینده ای نزدیک طی جلسه ای نقطه نظرات خود را اعلام کنند.

شکری گفت: نظر افرادی که در این جمع به عنوان نمایندگان تام الاختیار معاونت های شهرداری تهران، سازمان های مستقل و شرکت ها حضور دارند، موثر و سازنده خواهد بود لذا لازم است قبل از تهیه طرح نظرات کارشناسی خود را اعلام کنند چرا که در صورت گذشت زمان این نظرات قابل اعمال نخواهند بود.

مدیرکل حریم با بیان اینکه ما در حال تهیه طرح ساختاری هستیم،گفت: طرح ساختاری به مثابه طرح تفصیلی نسبت به طرح جامع است.یعنی در این طرح کدینگ هر قطعه،پارسل به پارسل با مقیاس یک پنج هزارم،یک ده هزارم،یک بیست هزارم در مناطق مختلف در حال تهیه است.

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران وی افزود:این مقیاس برای مناطقی که تراکم جمعیت بالایی دارند، در یک پنج هزارم و جاهایی که تراکم کمتر است در یک بیست هزارم تهیه می شود.

در پایان این نشست بر همگرایی مستمر و هماهنگی بین معاونت ها، ادارات کل و شرکت های تابع شهرداری در راستای روند طرح ساختاری به عنوان سند صیانت ،هدایت و راهبری حریم کلان شهر تهران در فرآیند مدیریت شهری تأکید شد.هم چنین مقرر شدآراء و نظرات پیشنهادی در ارتباط با طر ح ساختاری از سوی مدعوین ارائه شود.

از سوی دیگر با توجه به ضرورت اطلاعات دقیق آماری، توصیفی و مکانی هر مجموعه به خصوص در حریم شهر تهران مقرر شدکلیه مجموعه ها نسبت به ارسال فهرست و بانک اطلاعات مورد نظر مشاور طرح ساختاری به اداره کل حریم اقدام کنند.

شهرسازی شهرداری تهرا حریم تهران مجتبی شکری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر