کد خبر: 780967 A

وزیر راه و شهرسازی:

وزیر راه و شهرسازی گفت: توسعه پایدار واقعی به این معنی است که خودرو محوری را کاهش دهیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی در نخستین اجلاس مجمع مشورتی رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری شوراهای اسلامی کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها گفت: در حوزه شهرسازی نیازمند همگرایی وایجاد رویه های مشترک برای مقابله به رویه های مخرب شکل گرفته درسال های اخیر هستیم.

وی با بیان اینکه اولین دستاورد این مجمع شکل گیری پتانسیلی برای ایجاد پارلمان های شهری است، اظهار داشت: این پارلمان الزاماتی را وضع و شرایطی را فراهم می کند تا کسانی که قصد دارند، عضو شورای شهر شوند از حداقل های تخصصی و فکری برخوردار باشند تا در عرصه شهر اثرگذار شوند.

اسلامی در ادامه افزود: توجه به شهرسازی بخش مهمی در مدیریت شهری است که اتصال مستقیم و پیوسته به زندگی مردم دارد.

وی خاطرنشان کرد: اگر نتوانیم آرامش را برای مردم فراهم کنیم مشخص است به وظیفه اصلی خود نپرداخته ایم، گفت:

وزیر راه با بیان اینکه حاشیه نشنینی زمانی ایجاد شد که مردم و نیازهای آنها را ندیدیم، تصریح کرد: اگر نیازهای مرم را پیش بینی و برنامه ریزی مدون داشته باشیم، نیازی به ساماندهی مجدد اسکان مردم نیست.

اسلامی اظهار داشت: باید بتوانیم با نظر مسئولین شهرسازی و دانشگاه های صاحب سبک در بحث شهرسازی وضع موجود را تحلیل کنیم.

وی با تاکید بر اینکه عدم انطباق در پروژه های شهرسازی بسیار زیاد است، تصریح کرد: این اتفاق  دلایل گوناگونی دارد و مهمترین آن این است که در طرح های جامع تقاضای صرف را مطرح می کنیم و درآمد پایدار نداریم.

اسلامی افزود: اکنون درآمد شهری از صدور پروانه تامین می شود که از عوارض عدم توجه به وضعیت کیفی شهرسازی بوده است که یک بخش آن به دلیل نبود تجربه و بخشی به دلیل عدم توجه به درآمد پایدار بوده است.

وی تاکید کرد: در شورای شهرسازی نیاز مبرم به تغیرات اساسی داریم و سیاست ها و خط مشی ها باید متاثر از اقلیم و فرهنگ مناطق وضع و یک نظام کنترل ساختمانی به وجود آوریم.

اسلامی درباره بافت های فرسوده نیز اظهار داشت: هیچ شرکتی نباید دربافت های فروسوده کار کند و این یک تخلف بزرگ است. باید حتما برای بهسازی و بازافرینی به ویژه در بافت های مرکزی طبق طرح های مشخص اقدام کنیم.

وی با اشاره به اینکه نیازمند تولید مسکن برای اقشار کم درآمد هستیم، اظهار داشت: این تکلیفی است که در قانون اساسی وزارت راه به آن اشاره شده و شهرداری ها هم مجازند برای  آن اقدام کنند و حتما از ظرفیت شهرداری های باکفایت برای تولید مسکن استفاده می کنیم.

وزیر راه و شهرسازی  اظهار داشت: توسعه پایدار واقعی به این معنی است که خودرو محوری را کاهش دهیم. به گفته یکی از حاضرین در جمع شهر نه برای رانندگی بلکه برای زندگی است که باید از آن بکاهیم.

وزیر راه و شهرسازی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر