کد خبر: 780136 A

معاون پرستاری وزارت بهداشت خبر داد:

معاون پرستاری وزارت بهداشت از بازنگری و ارتقای شاخص‌های ملی کیفیت مراقبت‌های پرستاری در بالین خبر داد.

به گزارش ایلنا، مریم حضرتی با بیان اینکه شاخص ها، معیارهایی هستند که خصوصیات کیفی را در قالب کمیت ها بیان کرده و آنها را قابل بررسی و ارزشیابی می کنند گفت: با توجه  به تاثیر چشمگیر شاخص های کشوری مراقبت های پرستاری بر کیفیت مراقبت ها، حقوق مردم و بیماران، بازنگری شاخص های ملی کیفیت مراقبت های پرستاری به عنوان ابزاری مهم در دستور کار قرار گرفت.

معاون پرستاری وزارت بهداشت افزود: در سال 1394 کارگروه تخصصی تدوین شاخص های ملی مراقبت های پرستاری در بالین جهت احصای شاخص های انحصاری پرستاری، با هدف بهبود کیفیت مراقبت های پرستاری در بالین، برآورد و تامین نیروی انسانی کادر پرستاری مورد نیاز، افزایش سطح علمی پرستاران در راستای ارتقای دسترسی آحاد مردم جامعه به مراقبت های پرستاری ایمن و با کیفیت، بررسی علمی شاخص های مذکور با حضور حدود 30 نفر از صاحبنظران و خبرگان پرستاری در سطوح مختلف تشکیل شد و 25 شاخص از 73 شاخص اعلام شده در کتابچه توسعه و امکان سنجی شاخص های خدمات پرستاری استخراج شد. همچنین در ادامه با انجام نظرسنجی آنلاین از، 385 نفر از مدیران پرستاری و اعضای هیات علمی صف تا ستاد دانشگاه های علوم پزشکی، 10 شاخص ملی کیفیت مراقبت های پرستاری در بالین تعیین و در سال 1395به دانشگاه های علوم پزشکی دولتی و غیر دولتی ابلاغ شد.

معاون پرستاری وزارت بهداشت درخصوص ضرورت بازنگری شاخص های ملی پرستاری خاطرنشان کرد: در سال 1397 این شاخص ها با انجام نظرسنجی آنلاین و شرکت حدود  1802 نفر از اعضای هیات علمی دانشکده های پرستاری، مدیران پرستاری صف تا ستاد دانشگاه های علوم پزشکی دولتی و غیر دولتی شروع شد که تا پایان سال جاری نتایج بازنگری و ارتقای شاخص های مذکور به دانشگاه های علوم پزشکی کشور جهت اجرا ابلاغ می شود.

جامعه حقوق دانشگاه های علوم پزشکی شاخص وزارت بهداشت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر