کد خبر: 779919 A

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس در گفت‌وگو با ایلنا:

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی برگزاری انتخابات شورایاری‌ها را قانونی عنوان کرد.

محمدجواد کولیوند (رئیس کمیسیون شوراها و امورداخلی مجلس شورای اسلامی) در گفت‌وگو با ایلنا درباره خبر منتشر شده به نقل از سخنگوی این کمیسیون مبنی بر غیرقانونی بودن برگزاری انتخابات شورایاری‌ها به دلیل عدم ارائه لایحه از سوی دولت به مجلس گفت: این موضوع مربوط به یک سال گذشته و نه اکنون است. در سال گذشته وزارت کشور برای کمک به شورای شهر تهران در راستای برگزاری انتخابات شورایاری‌ها،‌ لزوم ایجاد هماهنگی بین شورای شهر و این وزارتخانه را مطرح کرد. در آن مقطع وزارت کشور پذیرفت که در اجرای انتخابات شورایاری‌ها به شواری شهر کمک کند.

وی در ادامه با اشاره به بند 17 وظایف شوراهای شهر که تدوین و پیگیری انتخابات شورایاری‌ها در آن لحاظ شده است، تصریح کرد: لذا غیرقانونی بودن از این باب ذکر شده است که دولت یا شورای عالی استان‌ها باید لایحه‌ای به مجلس ارائه می‌کرد،‌ اما برگزاری انتخابات شورایاری‌ها جزو وظایف شورای شهر است و وزارت کشور نیز پذیرفت که این انتخابات برگزار شود.

 کولیوند تاکید کرد: برگزاری انتخابات شورایاری‌ها با نظارت وزارت کشور و اجرای شورای شهر تهران قانونی است.

وی در پاسخ به این سوال که ارائه نشدن لایحه به مجلس شورای اسلامی در برگزاری این انتخابات خللی ایجاد می‌کند یا خیر گفت: این اتفاق اختلالی در برگزاری انتخابات ایجاد نمی‌کند. البته لازم است تا اصلاحیه‌ای از سوی شورای عالی استان‌ها به مجلس ارائه و در متن قانون درج شود.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورا اسلامی در انتها گفت: اکنون در بندهای وظایف شوراها به برگزاری این انتخابات اشاره شده است و با اصلاح آن مشکلی که اکنون مطرح است، حل می‌شود. 

تخلف انتخابات شورایاری ها محمدجوادکولیوند کمیسیون شوراها و امورداخلی مجلس شورای اسلامی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر