کد خبر: 777798 A

رسولی:

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: براساس گزارش تفریغ‌ بودجه بیش از ۳۵ درصد بودجه سال۹۶ معلوم نیست، در کجا هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید حسن رسولی درباره  گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ شهرداری تهران که امروز در صحن شورا ارائه شد گفت: طبق این گزارش  بین منابع و مصارف بودجه سال ۹۶، مبلغ ۳۱ هزار میلیارد ریال عدم تعادل وجود دارد و طبق توضیح حسابرس شورا، این رقم ناشی از ایرادات نظام بودجه ریزی شهرداری تهران است.

وی با بیان اینکه طبق گزارش حسابرس  این رقم، دیون مجازی است اظهار داشت: یکی از اصول مهم بودجه ریزی اصل تعادل یعنی همسانی درآمد و هزینه است. معنای این عبارت این است که بیش از ۳۵ درصد بودجه سالیانه معلوم نیست کجا هزینه شده است. اگر بحث دیون است باید در بودجه سال بعد برای دیون چه از نوع دیون بودجه نقد و چه غیر نقدرقمی دیده شود و در گزارش تفریغ سال بعد به صورت شفاف ارائه شود.

وی در انتها اظهار داشت: گزارش باید به صورت شفاف ارائه شود و در آن مشخص شود از محل دیون چه میزان بدهی پرداخت شده و چه مقدار هزینه عمرانی و جاری بوده است.

بودجه رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران شهرداری شهرداری تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر