کد خبر: 776831 A

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی:

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی گفت: وزارت کشور باید درباره کودکان کار خارجی تصمیم بگیرد و برای ما دستور عمل صادر کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مسعودی فرید،  معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی در رابطه با مشکل کار کودک اتباع غیرایرانی گفت: در سال 84 مشکل کار کودک خارجی را نداشتیم و امروز با تعداد زیادی از کودکان کار اتباع خارجی روبرو هستیم. درحالی که بهزیستی نهادی دولتی و با بخشنامه مشخص است و تنها مسئول کودکان کشور است. وزارت کشور باید درباره کودکان کار خارجی تصمیم بگیرد و برای ما دستور عمل صادر کند.

فرید در رابطه با رفع مشکل کار کودک گفت: مداخلات بهزیستی در امر کودکان کار مهم است. اما این مداخلات باید منجر به از بین رفتن مشکل کودکان کار بشود. مشارکت نکردن آنها در مشاغل و عدم مشارکت آنها در کارهایی که نباید کودکان در اینگونه کارها مشارکت داشته باشند.این هم کار دولت و هم بخش خصوصی است و فعالیت هر دو گروه در این امر مورد نقد است.

وی در رابطه با آمار کودکان کار در ایران گفت: بیش از 13 هزار کودک در مراکز شبانه روزی وجود دارند که 82 درصد آنها تبعه خارجی هستند. ما معتقدیم سیاست های مهاجرتی کشور باید اصلاح شود.

وی افزود: ما تعداد زیادی از کودکان کار بازمانده از تحصیل را توانستیم به تحصیل برگردانیم اما باید فکری برای فقر خانواده کودکانی کرد که نیاز دارند کودکشان کار کنند.

بهزیستی خانواده فقر کودکان وزارت کشور
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر