کد خبر: 776798 A

میدری:

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فقر را عامل اصلی کارِ‌ کودکان عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا،‌ میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارتباط با کودکان کار در ایران گفت: دو نوع فقر شدید درباره کودکان کار در ایران وجود دارد، یکی کودکانی با فقر و آسیب کمتر که البته آمار بسیار بالایی دارند و دیگری کودکانی هستند که اعتیاد دارند و فروخته می‌شوند و در شرایط بسیار بد کار می‌کنند. در هر صورت برای هر دو نوع کودکان شرایط سخت است، اما کودکانی که هویت ندارند، نمی توانند از طرف دولت خدمت رسانی شوند.

وی در رابطه با کودکان کار مهاجر گفت: مشکل اساسی کودکان کار تابعه خارجی نداشتن کارت هویت است. اگر حتی یک برگ هویت به کودکان تعلق بگیرد، این کودکانی که به ویژه اتباع خارجی هستند، می شود به آنها بودجه تعلق داد و در جهت خدمت رسانی اقدام کرد.

او افزود:  قانون مهاجرت باید در کشور تغییر کند تا امکان شناسایی و امکان خدمت رسانی  به کودکانی که اتباع خارجی در ایران هستند، فراهم شود. ما نمی توانیم به کسی که شناسایی نشده است، بودجه تعلق بدهیم.

میدری در رابطه با اشکلاتی که در سیستم خدمت رسانی وجود دارد گفت: یکی از مسائلی که باعث می‌شود، خدمات در کشور ما به نتیجه نرسند، پراکندگی نهادهای اجرایی است. بهتر است اجرای خدمات رسانی ها که در دستگاه های تصمیم گیرنده تصویب می‌شوند به شهرداری سپرده شود و اگرچه نیاز نیست این ساختار برای همیشه حفظ شود اما بهتر است یک نهاد به عنوان اجرا کننده شناخته شود.  این در بسیاری از کشورهای دیگر انجام شده است و به نتیجه رسیده است.

وی علت اصلی کار کودکان را فقر دانست و گفت: فقر عامل اصلی ایجاد کودک کار است. فقر و ضعف نظام حمایتی بازماندگان از تحصیل را ایجاد می کند، به عبارتی ضعف نظام حمایتی کودک کار ایجاد می کند و متعاقب آن فقر مشکلاتی مانند اعتیاد و فروش مواد مخدر را برای آنها ایجاد می کند.

رفاه اجتماعی شهرداری فقر کودکان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر