کد خبر: 775930 A

احمد فیاض بخش:

احمد فیاض‌بخش عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مشاور سازمان بهزیستی گفت: جان مردم بازیچه دست شما نیست. اگر می‌خواهید تولید را عریض و طویل کنید جای دیگر سرمایه کنید.

به گزارش ایلنا، احمد فیاض بخش عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مشاور سازمان بهزیستی در رابطه با نقطه نظرهایی که باید در طرح تحول سلامت توجه شوند گفت: این موضوع من را به یاد نظرات یک متفکر غربی می اندازد و انتقادی که به نظام مدرن پزشکی داشت. او معتقد بود نظام سلامت مدرن  تولید بیمار می‌کند و اگر مدیریت نشود ناقض امری خواهد بود که برایش خلق شده است.  مانند خودرو که برای رفع حمل و نقل بوجود آمد اما امروز نیاز به خودرو دیگر ربطی به حمل نقل ندارد. عوارض ناشی از پزشکی و بیماری‌هایی که بدلیل تقاضای القایی شبکه سلامت ایجاد می‌شوند به مدیران و سیاست‌گذاران سلامت هشدار می‌دهند تا این تیغ دو دم خود باعث القایی نشود که رسالت ایجاد شبکه سلامت رفع آنها بوده است.

 فیاض بخش افزود: مسیله این است که ما باید در ابتدای ارزیابی سیاست‌های سلامت از میان رویکردهایی که پیش روی ما است یکی را انتخاب کنیم. یک حالت این است که این تحلیل‌ها بر مبنای فرهنگ غالب غرب باشد که بر مبنای آن تصمیم می‌گیریم. فرهنگی که امروز کانادا و انگلستان که من مشاهده کرده ام از آن فاصله گرفته‌اند. یا شاید آنکه برای سیاستی خاص این تصمیم را صورت می‌دهیم. حالت بعد آن است که این سیاست با جامعه تناقض درونی داشته است یا نه؟ ایا با سیاست‌های بالایی نظام یا اسناد چشم‌انداز که یکی حوزه رفاه و یکی حوزه سلامت بوده است تطابق دارد یا نه؟ درحالی که این گونه سیاست‌ها تنها باید بر مبنای رشد شاخصه‌ّهای سلامت جامعه باشند. چرا که هر نظام سلامتی اهمیتش بر بالا رفتن رشد شاخص سلامت است. بیمارستان ارزش ذاتی ندارد و حق ندارد دنبال حفظ خودش باشد در صورتی که ناکارآمد باشد تبدیل به کارخانه ساخت بیمار خواهد شد.  

وی در رابطه با سیاست‌ّهای سلامت در ایران گفت: این سیاست در اولین وهله با ادعای عدالت بیان شد. گفتند دسترسی مردم به خدمات درمانی را عادلانه می‌کنند.همین طور ادعا کردند ما به پرداخت‌ها را به اعضای سازمان سلامت که شامل پزشکان و پرستاران می‌شوندعادلانه‌تر می‌کنیم. توجه کنید که سخن از عدالت سلامت نیست چون سلامت عمومی ربطی به بیمارستان ندارند. بلکه در بیمه بازنشستگی و آب اشامیدنی سالم و آموزش بهداشت درست و ازین قبیل  مقولات سنجیده می‌شوند که ربطی به بیمارستانسازی ندارد. اثر بخشی خدمات درمانی نیز جزو الگوهای سنجش عدالت است. آنچه که افراد نا اگاه از اقتصاد سلامت بیان می‌کنند بحث اصلاح هتلینگ بیمارستان بود که به نظرشان کیفیت و رضایت تخت‌ها در نگاه بیماران بالا رفته بود. این نازل ترین سطح توجه به سلامت است نه آنکه مهم نباشد بلکه آخرین دغدغه برای شبکه سلامت کشور است.

فیاض بخش در رابطه با ابعاد اجرای سیاست های سلامت در همگونی با سیاست‌های کلی در ایران گفت: حال باید دید که اهداف پروژه چه قدر همگون هستند. باید در نظر داشت که اقتضاعات اقتصاد مقاومتی  و رونق اقتصادی چه بوده است. ترکیب اقتصاد مقاومتی با سیاست سلامت اولین بار توسط مقام معظم رهبری بیان شده است. جزو اول آن این است که در حد ممکن تمام لوازم مورد نیاز سلامت تولید داخل باشد. دومین مسیله این است که صرفه جویی در فرهنگ ما ارزش است و درگیر تولید چرخه تولید و نیاز غرب نشوید. بنابرای اقتصاد مقاومتی یک تاکتیک موقتی در برابر دشمن در مملکت ما نیست و یک شیوه است که باعث می شود اقتصاد درونزا و وابسته به تولید باشد. اینها می‌توانند باعث شوند ما در نظام تحریم و محروم از حالت دفاعی در بیاییم.

 وی در تبیین آنکه سیاست‌های سلامت نباید یک سیاست تولیدی باشند زیرا تولید بیماری امر پسندیده‌ای نیست گفت:  در نظام هنجاری جهان اگر امار جراحی قلب بالا برود و تخت‌های بیماران بیش تر شود و بیمارستان بتواند امار بیشتری دارو تهیه کنند این یک امار تولیدی است و موجب نمی شود طرح ارزشمند قرائت شود. درحالی که این با فرهنگ صرفه‌جویی و به طور کلی از نظر وجدان علم پزشکی بی‌فایده است. این یعنی وقتی دولت پز می‌دهد که جامعه پزشکی ما حداقل تولید شغل کرده است یعنی یک کارخانه بیمارسازی هم ساخته است. بهترین داروهای شفابخش اگر در جای نامناسب به فرد نامناسب داده شوند حکم مواد مخدر را دارند. بنابراین بیمارستان ذاتا ارزشی ندارد و ربطی به سلامت جامعه نخواهد داشت. بیمارستان ساختن بد نیست و نقد نمی‌شود اما باید بدانیم که بزرگ شدن شبکه درمانی کشور به معنای ساختن بیمارستان و بزرگ کردن شبکه شفابخش نیست. جان مردم بازیچه دست شما نیست. اگر می‌خواهید تولید را عریض و طویل کنید جای دیگر سرمایه کنید. باید در نظر داشت که تقاضای اصلی سلامتی است و تقاضای ثانویه برای امکانات عاریتی سلامتی است یا چیزی که به عنوان راه سلامت برای مردم تفهیم می‌شود.

 فیاض بخش در رابطه با استعفای قاضی‌زاده هاشمی وزیر پیشین افزود: باید در نظر داشت که اگر افراد سیاست‌گذار چنین تدابیری را اجرا کنند و با بزرگ کردن شبکه سلامتی عاریتی در کشور شغل ایجاد کنند باید مورد پیگرد قرار بگیرند نه آنکه تشویق شوند یا آنکه وزیر کشور پس از انجام کارهایی که باید برای آنها پاسخ گو باشد قهر کند و سمت خود را ترک کند. ما رویکرد ضد دولتی نداریم و باید بگویم که به زعم بنده این شرایط کلی طرح تحول سلامت در کشور است و باید اشاره کنم که جناب رییس‌جمهور در این تصمیم مستقل بودند و این امری از سوی جناح سنتی یا متحول‌خواه جامعه نبود.

احمد فیاض بخش
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر