کد خبر: 774026 A

حضور زنان در هیئت اجرایی و نظارت انتخابات شورایاری‌ها در جلسه امروز شورا به تصویب رسید.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در ادامه بررسی شرح وظایف شورای راهبردی آئین نامه اجرایی پنجمین انتخابات شورایاری ها، پیشنهاد حضور زنان در هئیت اجرایی و نظارت این انتخابات از سوی زهرا نژادبهرام مطرح شد.

رئیس کمیته بودجه ونظارت مالی شورای شهر تهران بر حضور زنان در هیئت نظارت و هیئت اجرایی مرکزی و منطقه انتخابات شورایاری ها تاکید کرد.

مجید فراهانی در موافقت با این پیشنهاد بیان کرد: یکی از مهم ترین اهداف اصلی تشکیل انجمن شورایاری، مشارکت گرفتن آحاد مردم در تعیین سرنوشت محلات به عنوان رکن تصمیم گیری های شهری است.

 این پیشنهاد که با امضای زهرا نژاد بهرام، آرش حسینی میلانی و شهربانو امانی طرح شد، با 12 رای موافق به تصویب رسید.

انتخابات بودجه تصمیم گیری های زنان شورای شهر تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر