کد خبر: 773967 A

سومین دورۀ مدرسه علوم شناختی اوایل تیرماه امسال در دانشگاه علامه طباطبایی در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی، در راستای سیاست‌های ستاد توسعۀ علوم و فناوری‌های شناختی برای ترویج و گسترش مرزهای دانش علوم شناختی در مراکز علمی و آموزشی و به منظور افزایش تعامل با صاحبنظران علوم شناختی، سومین دورۀ مدرسه علوم شناختی اوایل تیرماه امسال در دانشگاه علامه طباطبایی در تهران برگزار می‌شود.

آشنایی دانشجویان و علاقه مندان با حوزۀ های علوم شناختی، تشویق و ترغیب استادیاران جوان و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها برای فعالیت درحوزه های پژوهشی در زمینۀ علوم شناختی و افزایش تعامل علمی و پژوهشی با مراکز علمی و پژوهشگران داخلی و خارجی صاحبنظر در علوم شناختی از جمله اهداف برپایی سومین دوره مدرسه علوم شناختی در دانشگاه علامه طباطبایی عنوان شده است.

سومین دوره مدرسه علوم شناختی با حمایت ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی تحت عنوان شناخت کاربرد علوم شناختی از پنجم تیرماه امسال در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می‌شود و طی آن کاربرد علوم شناختی در مدیریت، سیاست، اقتصاد، رسانه و جذب افکار عمومی، ورزش و آموزش و توانبخشی در کارگاه‌های آموزشی توسط محققان و اساتید مجرب حوزه‌های علوم شناختی برای شرکت کنندگان تشریح می‌شود.

اقتصاد فناوری مدرسه سیاست افکار عمومی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر