کد خبر: 769566 A

رئیس کمیسیون سلامت،محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران گفت: رای به غیرباغ بودن یک زمین مزروعی باعث ساخت و ساز صدردصدی در آن می شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، زهرا صدر اعظم نوری در جریان بررسی تشخیص باغ یا غیرباغ بودن یک پلاک ثبتی گفت: اراضی مزروعی تکلیفشان مشخص است و نباید برای تشخیص باغ یا غیرباغ بودن به صحن شورای شهر تهران فرستاده شوند. املاک مزروعی یک ضابطه مشخص ساخت و ساز دارند و مالک بعد از استعلام از شهرداری و تشخیص مزروعی می تواند براساس همان ضوابط ساخت و ساز کند.

وی در ادامه گفت: زمانی که پرونده مزروعی به شورا می‌آید و رای غیرباغ داده می‌شود،  صد درصد مالکین برمبنای ضوابط غیرباغ عمل کرده و کل ملک را می سازند در حالی که مطابق با ضوابط مزروعی تنها در 15 درصد ملک اجازه ساخت وجود دارد و اگر تشخیص به باغ داده شود بر مبنای ضوابط باغ در آن ساخت و ساز می‌شود،در نتیجه به جد معتقدم وقتی ملک از نظر کارشناسان باغ نیست و مزروعی است،اساسا نباید برای تشخیص باغ یا غیر باغ به شورا بیاید، تکلیف مزروعی مشخص است.

زمین ساخت و ساز سلامت شورای شهر تهران محیط زیست
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر