کد خبر: 769112 A

در صحن شورا بررسی می‌شود؛

اعضای شورای اسلامی شهر تهران در جلسه آینده شورا بررسی برنامه عملیاتی ایمن سازی ساختمان های نا ایمن بلند مرتبه و پرخطر شهر تهران را در دستور خواهند داشت.

به گزارش ایلنا،‌ در یکصد و چهل و پنجمین جلسه شورای شهر تهران که فردا در صحن شورای شهر برگزار می‌شود،‌  بررسی برنامه عملیاتی ایمن سازی ساختمان های نا ایمن بلند مرتبه و پر خطر شهر تهران را در دستور خواهند داشت.

براساس گزارش  معاونت ارتباطات و بین الملل شورای اسلامی شهر تهران در جلسه فردا،‌ بررسی برنامه عملیاتی ایمن سازی ساختمان های نا ایمن بلند مرتبه و پر خطر شهر تهران در دستور کار خواهد بود.

در ادامه  بررسی 12 پلاک ثبتی برای تشخیص باغ یا غیر باغ بودن در دستور کار شورا قرار خواهد گرفت.

آخرین دستور جلسه فردا همچنین بررسی موارد اصلاحی در " اساسنامه نمونه سازمان های وابسته شهرداری تهران" خواهد بود.

برج شورای اسلامی شهر تهران شورای شهر شهر تهران جلسه شورای شهر تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر