کد خبر: 767309 A

در شورای شهر تهران مصوب شد؛

عدم دخالت شورایاران در امور اجرایی و اداری شهرداری، شورای شهر و سایر سازمان‌ها در جریان اصلاح اساسنامه شورایاری‌ها تصویب شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در یکصد و چهل و سومین جلسه شورای شهر تهران، پیشنهاد موضوع اصلاح اساسنامه برخی بندها انجام شد. پیشنهاد محمد سالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی درباره تبصره شماره 2 ماده 12 اساسنامه شورایاری مبنی بر اینکه "شورایاری ها به هیچ وجه حق دخالت در امور اجرایی و اداری شهرداری، شورای شهر و سایر سازمانها را نخواهند داشت" با 17 رای موافق و 1 رای مخالف تصویب شد.

در ادامه اعضای شورا پس از اصلاح برخی جزئیات اساسنامه شورایاری ها، اعلام کردند آیین نامه انتخابات شورایاری ها نیز باید در پی اساسنامه اصلاح و هر دو برای تصویب به هیات تطبیق فرمانداری ارسال شوند. برخی اعضا نیز معتقد بودند اساسنامه برای تصویب به هیات تطبیق ارسال و پس از تصویب در فرمانداری،آیین نامه در صحن شورا مورد اصلاح قرار گیرد که این نظر مورد موافقت اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت.

آیین نامه شورای شهر شورای شهر تهران شهرداری جلسه شورای شهر تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر