کد خبر: 767285 A

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نسبت به عدم ارسال اسناد برنامه پنجساله سوم شهرداری تهران به شورا تذکر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مرتضی الویری (عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران) در یکصد و چهل و سومین جلسه شورای شهر تهران با انتقاد از عدم ارائه اسناد برنامه پنج‌ساله سوم شهرداری به شورای  شهر گفت: برنامه پنجساله سوم شهرداری تهران سال گذشته با صرف وقت بسیار به تصویب رسید و شهرداری موظف بود با توجه به چشم انداز و مأموریت های تعیین شده اسناد تکمیلی برنامه پنجساله را تا پایان اردیبهشت ماه به شورا ارائه کند، اما با پایان مهلت تعیین شده هنوز این اسناد به شورا ارائه نشده است.

وی در ادمه تصریح کرد: قرار بر این بود اقدامات و برنامه های اجرایی، جداول کمی که  شامل شاخص های کمی مواد برنامه و هدفگذاری برای آنها در افق پنج‌ساله با پیش بینی منابع مالی و در قالب ارائه جداول منابع و مصارف، برنامه های راهبردی بخش، فرابخش، برنامه های موضوعات اولویت دار تا سطح عملیاتی، نحوه تأمین و تجهیزات منابع موردنیاز، منابع فیزیکی انسانی، فنی و مالی موردنیاز، نحوه تأمین مالی منابع موردنیاز برای تحقق اهداف می باشد، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه امسال تهیه و برای تصویب به شورا ارائه شود.

این عضو شورا افزود: از شهردار تهران می خواهم پاسخ کتبی به همراه مستندات موردنیاز را به شورا ارائه کند.

شورای شهر تهران شهرداری شهرداری تهران کمیسیون برنامه و بودجه منابع مالی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر