کد خبر: 767275 A

عضو شورای شهر تهران نسبت به غفلت از مدیریت مصرف آب در حوزه خدمات شهری تهران تذکر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، شهربانو امانی، عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور یکصد و چهل و سومین جلسه شورای شهر تهران نسبت به مصرف بی رویه آب در حوزه خدمات شهری تذکر داد.

وی با پخش تصاویری از نحوه آبیاری و شستشوی معابر پایتخت گفت: پیش از این نیز در خصوص مصرف بی‌رویه آب در خصوص آبیاری فضای سبز و خدمات شهری تذکر داده بودم.

امانی با اشاره به بارش‌های اخیر در کشور که برای برخی نعمت و اما در برخی از نقاط چالش هایی ایجاد کرد، گفت: این بارش ها در استان تهران باعث سرریز شدن تعدادی از سدها شد و مابقی سدها نیز تا خردادماه سرریز می شوند.

وی با بیان اینکه امسال بارندگی ها وضعیت تأمین منابع آبی را به وضعیت نرمالی رسانده است، گفت: وضعیت آب های سطحی با توجه به بارش های اخیر مناسب است اما همچنان منابع آب های زیرزمینی ما به دلیل برداشت های بی رویه در گذشته دچار مشکل هستند.

این عضو شورای شهر با اشاره به اینکه دو کشور مصر و ایران از لحاظ آب های زیرزمینی دچار مشکل هستند و وضعیت ایران نسبت به مصر نیز بدتر است، تصریح کرد: این اتفاق به خاطر برداشت های بی رویه سال های متمادی از منابع زیرزمینی افتاده است.

وی با اشاره به اینکه اصلاح الگوی مصرف در این خصوص ضروری است، گفت: در مورد مصرف نادرست منابع آبی به شهرداری تذکر می دهم.

این عضو شورا در انتها تأکید کرد: نباید بارش های اخیر موجب غفلت از الگوی مصرف آب در پایتخت شود و برای آنکه فرصت سوزی نشود باید در این رابطه چاره اندیشی شود.

ایران شورای شهر تهران فضای سبز مصر جلسه شورای شهر تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر