کد خبر: 767117 A

مدیر واحد ساماندهی محدودیت‌ها و طرح‌های ترافیک گفت: خبرنگاران ذی‌صلاحی که طرح ترافیک خبرنگاری به آنها اختصاص پیدا نکرده،‌ کارت بلیط الکترونیکی دریافت خواهند کرد.

عمارسعیدیان فر (مدیر واحد ساماندهی محدودیت‌ها و طرح‌های ترافیک) با اشاره به تمدید مهلت طرح ترافیک خبرنگاری تا 15 خرداد ماه به خبرنگار ایلنا گفت: اسامی خبرنگاران حائز دریافت طرح به رسانه‌ها اعلام شده و اسامی از سوی نهادهای خبری در حال دریافت است، تا بارگذاری آنها بر روی سامانه شفافیت انجام شود.

وی با اشاره به اینکه شرط ما برای تخصیص سهمیه ترافیک خبرنگاری اعلام نام خبرنگار و رسانه‌ای است که در آن مشغول فعالیت است، افزود: پس از آن اعلام اسامی خبرنگاران‌ با نام رسانه خبری،‌ بر روی سامانه شفافیت شهرداری قرار خواهد گرفت.

‌سعیدیان فر در ادامه تصریح کرد: اکنون مساله توزیع طرح بین خبرنگاران مطرح است و باید رسانه‌ها اسامی خبرنگاران را اعلام و بارگذاری و قرارگیری در سایت شفافیت انجام شود.

وی با بیان اینکه پس از اعلام اسامی خبرنگاران واجد شرایط،‌ سایت برای تکمیل اطلاعات افراد بازگشایی می‌شود، افزود: در مرحله اول 120هزار تومان از حساب شهروندی افراد به عنوان بهای خدمات کسر خواهدشد،‌ در نتیجه خبرنگاران باید نسبت به شارژ حساب خود اقدام کنند.

مدیر واحد ساماندهی محدودیت‌ها و طرح‌های ترافیک با اشاره به اینکه خبرنگاران ذی‌صلاحی که طرح ترافیک خبرنگاری به آنها اختصاص پیدا نکرده،‌ کارت بلیط الکترونیکی دریافت خواهند کرد، افزود: توزیع کارت بلیط الکترونیکی پس از توزیع طرح ترافیک خبرنگاران انجام خواهد شد.

بلیط ترافیک رسانه شهرداری طرح ترافیک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر