کد خبر: 762225 A

عضو شورای شهر تهران:

عضو شورای شهر تهران گفت: براساس میثاق بین المللی حقوق مدنی دولت‌ها ملزم شده‌اند که شرایطی که برای صلاحیت‌ کاندیداها مطرح کنند که قابل اندازه‌گیری باشد.

به خبرنگار ایلنا، در صد و چهلمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران موضوع اصلاح اساسنامه انتخابات شورایاری ها مورد بررسی قرار گرفت.محسن هاشمی در این جلسه گفت: پیش از این در اساسنامه آمده بود که کاندیداها باید حسن شهرت داشته باشند اما در اصلاحیه آمده است افراد نباید سوء شهرت در محل داشته باشند.

سالاری و خلیل آبادی در مخالفت با این تبصره اظهار کردند: به نظر باید این تبصره به طور کلی حذف شود زیرا این موضوع تفسیرپذیر است.

میرلوحی در موافقت با این موضوع گفت: اینکه کسی بخواهد  در انتخابات کاندیدا شود اما صلاحیت وی بررسی نشود ممکن نیست.

حجت نظری هم به عنوان موافق این بند گفت: طبق اصول قانون اساسی اصل بر برائت افراد است، این بند دقیقاً منطبق بر اصول قانون اساسی و همان اصل برائت است.

 محسن هاشمی همچنین گفت: در حین بررسی این بند یعنی نداشتن سوء شهرت موضوع حذف این بند به طور کلی مطرح شد.یعنی برخی از اعضا پیشنهاد دادند که نه سوء شهرت مورد بررسی قرار گیرد و نه حسن شهرت.

رسولی در مخالفت با حذف این بند به طور کلی گفت: انجمن شورای محلی هیأت امنای محله هستند و ساکنین محله نسبت به یکدیگر آشنایی کامل دارند.

وی همچنین افزود: داشتن حسن شهرت را اگر از این انتخابات حذف کنیم یعنی افراد فاقد حسن شهرت هم می توانند در انتخابات کاندیدا شوند و دیگر شورایاری محلات جای معتمدین نیست.

امینی موافق حذف این بند از اساسنامه گفت: براساس میثاق بین المللی حقوق مدنی دولت‌ها ملزم شده‌اند که شرایطی که برای صلاحیت‌ کاندیداها مطرح کنند که قابل اندازه‌گیری باشد.

وی در ادامه گفت: در همین مورد و همین بند اینکه ما بگوییم فرد کاندیدا سابقه کیفری نداشته باشد امری منطقی است اما نداشتن سوء شهرت موضوعی است که برای اندازه گیری آن متری وجود ندارد.

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: شاید فردی در محله باشد که سایرین از قیافه وی خوششان نیایند و بگویند این فرد ملهد و کافر است ما نباید به سراغ معیارهایی برویم که نمی‌توان آن را اندازه گیری کرد.

صدراعظم نوری در مخالفت با حذف این بند گفت: ما باید شرایطی را ایجاد کنیم افراد دارای صلاحیت وارد شورایاری‌ها بشوند و نباید شورایاری جایی باشد که افراد فاقد صلاحیت به آن ورود کنند.

این عضو‌ شورای اسلامی شهر تهران گفت: در برخی از محلات متأسفانه شاهد آن هستیم که افراد فاقد صلاحیت وارد شورایاری شده اند و اصلا نتوانسته اند به سراغ مطالبات مردمی بروند.

صدراعظم نوری بیان کرد: شاید نتوان شهرت افراد را تعیین کرد اما اینکه فردی سوء شهرت داشته باشد امری مشخص و قابل بررسی است ،باید واقع بین عمل کنیم تا کارکرد شورایاری‌ها محقق شود.

ناهید خداکرمی عضو دیگر شورا در موافقت با حذف این بند تصریح کرد: اگر اصل بر برائت افراد است پس ضرورتی ندارد که یک گروه بنشیند و صلاحیت آنها را تعیین کنند.باید مردم منطقه خودشان در هنگام رأی دادن خوبی و بدی افراد را ملاک قرار دهند و به کسی که فکر می کنند صلاحیت دارد رأی بدهند.

براین اساس پیشنهاد حذف بند (ح) از ماده پنج اساسنامه برگزاری انتخابات شورایاری‌ها با ۱۱ رأی موافق به تصویب رسید و به این ترتیب ملاک حسن شهرت و‌ سوء شهرت از این اساسنامه حذف شد.

حقوق دولت شورای اسلامی شهر تهران شورای شهر تهران احراز صلاحیت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر