کد خبر: 761122 A

با حکم وزیر بهداشت؛

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در حکمی، سعید تاملی را به عنوان مشاور وزیر در امور پزشکان عمومی، در سمت خود ابقا کرد.

به گزارش ایلنا، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در حکمی،سعید تاملی را به عنوان مشاور وزیر در امور پزشکان عمومی، در سمت خود ابقا کرد. 

متن این حکم به شرح زیر است؛
جناب آقای سعید تاملی
بدینوسیله کماکان به عنوان مشاور اینجانب در امور پزشکان عمومی ابقاء می شوید، انتظار می رود در این جایگاه به موارد ذیل التفات فرمایید.

1- پزشکان عمومی اولین دروازه بان نظام سلامت در مراکز بهداشتی درمانی، پس از بهورزان، کارشناسان بهداشتی، مامائی و پرستاران بوده، به علاوه، بهترین ابزار مدیریتی در نظام سلامت به خصوص اولین سطح ارائه خدمت که مهمترین آن نیز هست، می باشند. تقویت این جایگاه و تفسیر اهمیت اجتماعی آن به عهده همگان است.

2- در سال های اخیر با توسعه آموزش های تخصصی و فوق تخصصی، جایگاه علمی و سودمند پزشکان عمومی مورد بی مهری قرار گرفته، لازم است با استفاده از این ظرفیت بی بدیل و کم هزینه در زیرساخت نظام ارائه خدمت و با استقرار سیستم ارجاع و با برگزاری دوره های کوتاه مدت برای پزشکی خانواده، مدیریت خدمات بهداشتی و غیره برای پزشکان عمومی، بتوانیم از این سرمایه انسانی ارزشمند بهره بیشتری ببریم.

3- اینجانب با معاون محترم آموزشی در رابطه با تغییراتی در دروس مهارت آموزی و جامعه محور نمودن  آموزش ها در دوره پزشکی عمومی مذاکرات و مکاتباتی داشته ام. لازم است جنابعالی موارد را پیگیری و هرچه زودتر پروپوزال نهائی را که چگونه پزشکان عمومی آراسته به مهارتهای مورد نیاز نظام ارائه خدمت و آگاه از مولفه های اجتماعی موثر بر سلامت تربیت کنیم به اینجانب ارائه نمایید. 

4- وضعیت معیشت این عزیزان از موارد پر اهمیتی است که باید بدان بپردازیم. لذا، به نحو مقتضی راهکارهای: اولا" به کارگیری فارغ التحصیلان و ثانیا" تقویت بنیه اقتصادی ایشان را تدوین و ارسال نمایید.

5- ازآنجا که پزشکان عمومی بهترین حلقه های علمی و اجرایی اتصال بین بخشی در نظام سلامت اند، لذا با توجه به بخش تاثیرگذار مشارکت های بین بخشی در نظام سلامت، راهکارهای استفاده از پزشکان عمومی در مدیریت سلامت در دستگاه های موثر دیگر و سازمان های مردم نهاد را بررسی و در قالب طرح ملی ارائه نمایید.

توفیق جنابعالی را از خداوند بزرگ مسئلت دارم.

سعید نمکی 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

درمان و آموزش پزشکی سرمایه معاون وزیر بهداشت پزشکان عمومی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر