کد خبر: 758431 A

اعطا تاکید کرد:

رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران با اشاره به لزوم تهیه لایحه فرآیند صدور پروانه گفت: طرحى براى الزام شهردارى به ارائه لایحه صدور پروانه از سوی کمیته معماری و طرح های شهری در دست تهیه است و طی روزهاى آینده تقدیم هیات رئیسه خواهد شد.

به گزارش ایلنا، علی اعطا، رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران در جلسه بررسی برنامه های اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه در راستای اجرای برنامه پنج ساله سوم که با حضور مدیران شهری برگزار شد،با بیان اینکه فرآیند صدور پروانه ساختمانی تاکنون بر مبنای رویه‌های داخلی شهرداری تهران  ‌انجام شده است، اظهار کرد:  در این فرآیند اشکالاتی وجود دارد و بعضا بسیار زمان بر است.

 رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران با بیان اینکه بخش‌هایى از این فرآیند برای شورا و شهروندان روشن نیست، افزود: فرآیند صدور پروانه باید روشن و شفاف باشد و همه مراحل آن باید منطبق بر قوانین و قابل پایش و رصد باشد.

 اعطا با اشاره به اینکه در جریان فرآیند صدور پروانه باید از اقدامات سلیقه‌ای در شهرداری و مناطق 22 گانه شهرداری تهران جلوگیری شود، تاکید کرد: برای این منظور  شهرداری را ملزم خواهیم کرد تا فرآیند صدور پروانه ساختمانی را در قالب یک لایحه به شورا ارائه کنند تا پس از بررسی و تصویب در شورا، مصوبه ملاک عملی براى هرگونه اقدام و جلوگیری از اقدامات سلیقه‌ای باشد.

 به گفته وی طبق این طرح، شهرداری تهران ظرف مدتى محدود  باید فرآیند صدور پروانه ساختمانی را در قالب یک لایحه به شورا بفرستد و پس از بررسی در شورای شهر تهران به تصویب برسد.

رییس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر