کد خبر: 758417 A

معاونت اجتماعی قوه قضائیه خبر داد؛

مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با بیان راه‌اندازی ۶۰۲ مرکز مشاوره در کنار دادگاه‌های خانواده گفت: تا پایان سال ۱۴۰۰ دست کم ۱۰۸۰ مرکز مشاوره ایجاد می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده به ایجاد مراکز مشاوره در کنار دادگاه های خانواده اشاره دارد. از دیگر سو ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی، آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲ هم بر دایر شدن مراکز مشاوره در کنار دادگاه‌های خانواده تاکید دارند.

همه این قوانین و آیین‌نامه‌ها به منظور حفظ و تحکیم بنیان خانواده و حمایت از این رکن رکین جامعه است. پیشتر افراد متقاضی طلاق به ویژه طلاق توافقی بدون انجام هیچ مشاوره ای با مراجعه به دادگاه حکم طلاق را دریافت کرده و در دفترخانه ازدواج و طلاق به طور رسمی از هم جدا می شدند که یکی از اهداف ایجاد مراکز مشاوره، کنترل و کاهش وقوع طلاق در کشور بوده است.

علی محمد زنگانه مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درباره چرایی تشکیل مراکز مشاوره در مجاورت دادگاه خانواده اظهار داشت: این برنامه با هدف اجرای ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده مبنی بر ایجاد مراکز مشاوره در کنار دادگاه های خانواده تدوین و پیاده سازی شده است.

مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از جمله ویژگی‌های این مراکز را راه اندازی مراکز تخصص غربالگری و ارزیابی اولیه عنوان و تصریح کرد: مراکز غربالگری با هدف ارجاع هدفمند و ارائه خدمات تخصصی مشاوره با تمرکز بر علل اصلی طلاق با استفاده از ظرفیت سازمان های همکار فعالیت می کند.

وی ادامه داد: البته اثربخشی مشاوره به زوجین متقاضی طلاق در سال های گذشته هم به اثبات رسیده است.

زنگانه با تشریح دستاوردها و نتایج حاصل از اجرای برنامه ایجاد مراکز مشاوره در کنار دادگاه های خانواده گفت: ابلاغ دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاور خانواده توسط رئیس قوه قضاییه در سال ۹۶، ارجاع زوجین متقاضی طلاق (با اولویت طلاق توافقی) قبل از دادرسی به مراکز مشاوره موضوع قانون در ۳۱ استان و ارجاع سایر دعاوی خانواده به مراکز مشاوره (با اتکا به ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده) در استان های منتخب ازجمله عملکردهای این برنامه به شمار می رود.

وی افزود: همچنین فراخوان و ثبت نام متقاضیان معاف از آزمون برای عضویت، تشکیل ۳۱ واحد مشاوره و ۳۱ شورای مشورتی در دادگستری استان های سراسر کشور، راه اندازی ۶۰۲ مرکز مشاوره در معیت دادگاه های خانواده و بکارگیری ۹۳۰ مشاور تایید صلاحیت شده برای ارائه مشاوره های روانشناختی، مددکاری، حقوقی و مذهبی انجام شده است که ۴۷۰ مرکز مشاوره در سال ۹۶ و ۱۳۲ مرکز در سال ۹۷ راه اندازی شده است.

راه اندازی ۱۲۰ مرکز مشاوره در استان تهران در سال ۹۷

دبیر ستاد کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی گفت: همچنین در این مدت ۹۴ دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان در استان های کشور راه اندازی و تجهیز و ۳۶۷ شعبه شوراهای تخصصی حل اختلاف خانواده تشکیل شد.

وی دیگر دستاوردها را ایجاد ۱۶ مرکز غربالگری و ۱۲۰ مرکز مشاوره در استان تهران در سال ۹۷ عنوان کرد و گفت: فرایند ارجاع طلاق های توافقی در استان تهران به مراکز مشاوره از آذر ۹۷ آغاز شده است.

زنگانه با بیان برگزاری ۷۰۲ کارگاه آموزشی توانمندسازی و بازآموزی با موضوع ۶ علت اصلی طلاق، اظهارداشت: ۹۳۰ روانشناس، مددکارو مشاوران حقوقی و مذهبی مراکز مشاوره خانواده در این کارگاه ها آموزش دیدند.

مدیر کل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی معاونت پیشگیری از وقوع جرم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر