کد خبر: 753207 A

نخستین جلسه کمیته اجتماعی، بهداشتی و مشارکت‌های مردمی قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده برگزار شد.

به گزارش ایلنا، نخستین جلسه کمیته اجتماعی بهداشتی و مشارکت‌های مردمی قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده با ریاست رستم وندی رئیس سازمان امور اجتماعی کشور شنبه ۳۱ فروردین ماه برگزار شد.

در این نشست رستم وندی با تشریح و تبیین وظایف قرارگاه بازسازی و نقش کمیته اجتماعی، بهداشتی و مشارکت های مردمی، بر ضرورت هماهنگی و همکاری همه دستگاه ها تاکید کرد.

در این نشست نمایندگان دستگاه‌های عضو، برنامه های خود را برای مناطق بازسازی مناطق زلزله‌زده بر اساس دستورالعمل موجود ارائه کردند.

در این نشست مقرر شد، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و بهزیستی ظرفیت ها، نیازها و گزارش های لازم در حوزه بهداشت روانی و همچنین بهداشت جسمی را ارائه کنند. همچنین معاونت مشارکت های اجتماعی سازمان امور اجتماعی با همکاری دیگر دستگاه ها نسبت به ارائه طرح مشارکت های مردمی اقدام کند.

گفتنی است؛ نهادهای فرهنگی چون وزارت فرهنگ و سازمان تبلیغات موظف شدند که نسبت به برنامه ریزی درخصوص مباحث معنوی، فرهنگی و هنری اقدام کنند و در جلسه بعد ارائه کنند.

رستم‌وندی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر