کد خبر: 749920 A

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: آموزش و پرورش از ارزیابی درست به سمت حذف ارزشیابی رفت. ایده‌ها در بافت ایران باید بازتعریف شوند و قبل از اجرا ظرفیت سنجی روی آنها انجام شود.

به گزارش ایلنا، ابراهیم طلایی، عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در برنامه تلویزیونی پرسشگر که درباره «چالش‌های باسوادی دانش آموزان» شامگاه گذشته روی آنتن شبکه آموزش سیما رفت در پاسخ به اینکه دانش آموزان ما نسبت به گذشته باسوادتر شده‌اند یا بی‌سوادتر؟ گفت: جای تأسف است که در آموزش و پرورش ما مؤسسه و مرکز سنجش ملی نداریم و ناچاریم خود را با مقیاس بین المللی تیمز و پرلز و… قیاس کنیم.

طلایی با اشاره به نتایج یک سنجش ملی در دانشگاه تربیت مدرس بیان کرد: نتایج این سنجش نشان می‌دهد کیفیت برآیند آموزش و پرورش کیفیت قابل دفاع نیست؛ حتی در حیطه سنجش حوزه‌های شناختی. البته کل سنجش در همه حوزه‌ها را ۱۸۰ درجه در نظر گرفتیم که مشخص شد ۳۰ درجه در آموزش و پرورش انجام شده و هنوز ۱۵۰ درجه باقی مانده است و در مباحثی چون تاب آوری و غیره نتایج خوبی به دست نیامده است.

وی تاکید کرد: علاوه بر اینها اینجا از سنجش برآیند صحبت می‌شود و از سنجش فرایند صحبت نمی‌شود و متوجه شدیم روی این بخش باید بیشتر کار شود. برخی معلم‌ها هنوز نمره‌ها را تبدیل به گزاره خوب، بسیار خوب و… می‌کنند. ما استاد ساخت طرح‌هایی با عناوین و مفاهیم زیبا هستیم، اما فرهنگ برخی از این مفاهیم‌ها را نهادینه نکردیم. به عنوان مثال در کارنامه توصیفی برای درس علوم چهار قسمت در نظر گرفته شده اما در نهایت معلم باید همه را تجمیع و یک گزاره را ارائه کند. اما کارنامه توصیفی در کشور سنگاپور فقط درباره خواندن و نوشتن به طور میانگین چهار و نیم صفحه توصیف درباره هر دانش آموز وجود دارد.

وی با بیان اینکه موافق اصلاحاتی هستم که روی ارزشیابی توصیفی انجام می‌شود، گفت: اگر اثربخشی مفاهیمی در دنیا اثبات شده است باید ملزومات آن نیز فراهم شود. آموزش و پرورش سال گذشته تصمیم به حذف آزمون مدارس سمپاد گرفت اما دوباره ناچار شد آن را برگرداند. تعبیر بنده آن است که آموزش و پرورش از ارزیابی درست به سمت حذف ارزشیابی رفت. در تکالیف مهارت محور نیز به سمت حذف رفتیم. ایده‌ها در بافت ایران باید بازتعریف شوند و قبل از اجرا ظرفیت سنجی روی آنها انجام شود.

وی افزود: در سواد خواندن و نوشتن هم مشکل داریم، سواد عاطفی و ارتباطی و… بماند. بچه‌های کلاس ششم داشتیم که نمی‌توانستند کتاب چهارم را بخوانند. در ارزشیابی توصیفی، سنجش نکاتی وجود دارد و در مواردی باعث مسامحه گری در سنجش شده است.

آموزش و پرورش ایران دانش آموز دانش آموزان هیئت علمی دانشگاه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر