کد خبر: 747887 A

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به اینکه اصول ایمنی در افتتاح خط ۶ لحاظ شده است، گفت: تعداد هواکش‌ها براساس سناریوهای بهره برداری شبیه‌سازی می‌شود و ایمنی خط ۶ از لحاظ فنی و مهندس رعایت شده است.

به گزارش ایلنا، محسن پورسیدآقایی در برنامه زنده تهران ۲۰ در مورد مسائل مطرح شده درباره ایمنی خط ۶ توضیح داد: از این که عده‌ای نسبت به ایمنی مترو ابراز نگرانی می کنند استقبال می کنیم اما عملیات ساخت پروژه‌ های مترو توسط شرکتی که طراحی شده است، اجرا می‌شود و قبل از مراحل بهره‌برداری توسط مشاور پروژه، پیمانکار کارفرما صورتجلسه شده و پس از بررسی مسائل ایمنی تایید می‌شود.

وی افزود: از لحاظ فنی و مهندسی هواکش ها در ایستگاه ها و میان تونل ها نصب می شود تا اگر قطار در شرایطی دود کردند، این دود در تونل باقی نماند و از طرفی که مردم حرکت می‌کنند، دود با باد مخالف به بیرون رانده شود.

پورسید آقایی با اشاره به اینکه تعداد هواکش‌ها به هدوی قطارها ارتباط دارد، گفت: وقتی هدوی قطار ۲ دقیقه بوده و همزمان ۱۰ قطار در یک خط باشند شبیه سازی ها به تناسب تخلیه دود در این شرایط صورت میگیرد.

وی ادامه داد: وقتی سرفاصله قطار ۱۵ دقیقه باشد (در خط ۶ با این هدوی آغاز به کار کرد) نوع شبیه‌سازی و محاسبات متفاوت است و حالت دم در یک ایستگاه و مکش در ایستگاه دیگر صورت می‌گیرد.

معاون شهردار تهران خاطرنشان کرد: اگر از لحاظ مهندسی شبیه سازی با هواکش ها جواب ندهد ایستگاه از لحاظ فنی بهره برداری نخواهد شد، این که ایستگاه افتتاح شده ۷ هواکش داشته باشد به سناریوی بهره برداری و سرفاصله حرکت قطار و حتی تعداد واگن های آن بستگی دارد.

وی تاکید کرد: صرف اینکه در طراحی اولیه ۷ هواکش پیش‌بینی شده است و سرویس‌دهی حتما باید با ۷ هواکش شروع شود، مهندسی نیست و قطعاً ایمنی قطارها طبق اصول مهندسی شبیه سازی و رعایت شده است.

مترو معاون حمل و نقل و ترافیک هواکش خط 6
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر