کد خبر: 741177 A

خزانه دار شورای شهر تهران خبر داد:

خزانه دار شورای شهر تهران، اظهار کرد:‌ شهرداری تهران در برش عملکردی یازده ماهه سال ۹۷ توانسته مبلغ ۱۳۳هزار و ۲۶ میلیارد ریال یعنی۸۳ درصد را تحصیل کند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید حسن رسولی درباره گزارش حساب‌های درآمد و هزینه شهرداری تهران در دی و بهمن امسال و ارزیابی میزان انطباق آن با بودجه مصوب سال ۱۳۹۷، اظهار کرد:‌ در ارزیابی کلی شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده است در برش عملکردی دو ماهه خود نسبت به تامین منابع در سقف ۲۹ هزار میلیارد ریال اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند که در دو ماه دی و بهمن ۱۳۹۷ توانسته مبلغ ۳۴ هزار میلیارد ریال یعنی معادل ۱۱۷ درصد را تحصیل کند.

وی ادامه داد: همچنین شهرداری مبلغ ۱۵هزار و ۷۹۲ میلیارد ریال هزینه در دو ماه دی و بهمن یعنی معادل ۵۹ درصد مصارف دو ماهه خود را منظور کرده است. ثبت میزان ۵۹ درصد مصارف برای دو ماه، بیانگر فاصله زمانی در نحوه ثبت رویدادهای مالی شهرداری است.    

خزانه دار شورای شهر تهران گفت: در بخش عملکرد منابع در دو ماه دی و بهمن ماه امسال، شهرداری تهران با مازاد عملکرد ۵ هزار میلیارد ریال نسبت به بودجه مصوب مواجه بوده، که عمده این مازاد عملکرد مربوط به بخش درآمدهای نقدی است.

به گفته رسولی، در بخش منابع حاصل از واگذاری دارائی‌های سرمایه ای، که عمدتا مربوط به عوارض تغییر کاربری، واگذاری مازاد تراکم مجاز و فروش اموال و املاک شهرداری است، در دی و بهمن شاهد عملکرد ۱۴هزار و ۸۰۳ میلیارد ریالی در مجموع دو ماه هستیم که نسبت به مصوب شورا یعنی ۱۲هزار و ۴۲۰ میلیارد ریال با مازاد عملکرد ۲هزار و۳۷۹ میلیارد ریال یعنی معادل ۱۱۹ درصد تحقق در این بخش مواجه هستیم.

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران ادامه داد:‌ در بخش منابع حاصل از تملک دارائی های مالی، که تامین منابع ناشی از استقراض مبتنی بر وام و سایر شیوه های تامین مالی را شامل می گردد، در حالی که شهرداری مکلف به تامین ۱۰ درصد منابع از این محل بوده، شاهدیم مبلغ ۲هزار و ۱۲۴ میلیارد ریال یعنی ۵/۷ درصد از منابع خود را در دو ماه دی و بهمن از این محل تامین کرده به عبارتی در این دو ماهه در سرفصل مذکور نسبت به بودجه مصوب ۵/۲ درصد کمتر استقراض صورت گرفته است.  

وی با اشاره به اینکه در بخش عملکرد مصارف در دی و بهمن ماه ۱۳۹۷، طبق رویدادهای ثبت شده در دفاتر مالی شهرداری تهران، کسری عملکردی ۱۰هزار و ۷۸۴ میلیارد ریالی یعنی ۴۰ درصدی نسبت به بودجه مصوب وجود دارد، که عمده این کسری عملکرد مربوط به بخش تملک دارائی های سرمایه ای  است، در حالی که شهرداری مکلف به هزینه ۴۳ درصد منابع در این محل بوده ، شاهدیم مبلغ ۵هزار و ۵۰۴ میلیارد ریال معادل ۳۴ درصد از مصارف دو ماهه را در بخش تملک دارایی های سرمایه ای، که عمدتا به هزینه های توسعه شهر و اجرای پروژه های عمرانی اختصاص می یابد، هزینه کرده است.

رسولی همچنین گفت:‌ در بخش مصارف هزینه ای شاهد عملکرد ۹ هزار و ۵۰۹ میلیارد ریال، معادل ۷۷ درصد از بودجه مصوب، در دو ماه دی و بهمن هستیم. این سرفصل ۶۰ درصد کل مصارف شهرداری در دی و بهمن ماه ۱۳۹۷ را از آن خود کرده است.

وی اظهارکرد:‌ در بخش مصارف تملک دارائی های مالی  یا همان هزینه های بازپرداخت وام ها،تسهیلات و دیون  شاهد عملکرد ۷۷۸ میلیارد ریالی در دو ماه دی و بهمن ماه هستیم، ۶/۲۶ درصد نسبت به دو دوازدهم بودجه مصوب تحقق یافته است. در این دو ماهه عملکرد این سرفصل علامت مثبتی مبنی بر تمایل کمتر شهرداری به تامین منابع از طریق وام است. البته مطمئنا هزینه های قطعی و پرداختی بیش از ارقامی است که در گزارش شهرداری به آن اشاره شده و این امر متاسفانه ناشی از عدم ثبت به روز اسناد پرداختنی بوده، لازم است شهرداری تهران تمهیدات لازم برای روز آمد نمودن ثبت اسناد مالی و ارائه گزارشات دقیق را مورد توجه جدی قرار دهد.

خزانه دار شورای شهر تهران درباره عملکرد یازده ماهه امسال نیز گفت:‌ شهرداری تهران بر اساس بودجه مصوب شورا موظف بوده است در برش عملکردی یازده ماهه خود  نسبت به تامین منابع در سقف ۱۵۹هزار و ۷۷۰ میلیارد ریال اقدام و به همین میزان مصارف خود را تنظیم و تعادل میان منابع و مصارف را برقرار کند. شهرداری تهران در برش عملکردی یازده ماهه سال ۹۷ توانسته مبلغ ۱۳۳هزار و ۲۶ میلیارد ریال یعنی۸۳ درصد را تحصیل کند.

وی ادامه داد:‌ همچنین شهرداری تهران مبلغ ۵۳هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال هزینه در یازده ماهه معادل ۳۶ درصد مصارف خود را ثبت و به شورا ارائه کرده، مطمئنا شهرداری هم اکنون مازاد درآمد بر مصارف معادل ۷۹هزار و ۳۲۶ میلیارد ریالی ناشی از این گزارش را در خزانه خود موجودی ندارد و هزینه کرده است و این مساله باید با ثبت و گزارشگری دقیق مصارف برطرف شود.

رسولی ابراز امیدواری کرد طی اسفندماه بودجه نقد و غیرنقد ۱۷هزار و۴۰۰ میلیارد تومانی امسال با جهش ۱۷ درصدی نسبت به ۱۱ ماهه اخیر تحقق یابد. تحقق این آرزو منوط به کسب درآمد ۲هزار و ۹۵۸ میلیارد تومان طی اسفند ماه است. متوسط یک دوازدهم بودجه سالیانه مبلغ یک هزار ۴۵۰ میلیارد تومان است. در این صورت کسری بودجه‌ای در سال ۹۷ نخواهیم داشت. همچنین گزارش دقیق عملکرد حساب های درآمد و هزینه سال جاری را وفق ماده ۷۹ قانون شهرداری متعاقباً به استحضار خواهم رساند.

درآمد رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران شهرداری شهرداری تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر