کد خبر: 741059 A

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: سازمان بیمه سلامت در کمک به سازمان بهزیستی براى حل مشکل بیمه افراد مجهول الهویه از هیچ تلاشی دریغ نمی کند.

به گزارش ایلنا، مراسم انعقاد تفاهم نامه میان سازمان بیمه سلامت ایران و سازمان بهزیستی درخصوص حل مشکل بیمه افراد مجهول الهویه با حضور مهندس طاهر موهبتی، مدیرعامل این سازمان و قبادی دانا رییس سازمان بهزیستی برگزار شد.

 در این مراسم موهبتی با اشاره به اینکه یکی از وظایف اصلی سازمان بیمه سلامت توسعه پوشش بیمه ای، حفاظت و صیانت مالی از بیمه شدگان است، گفت: بیمه سلامت، گروه های مختلفی را در کشور تحت پوشش دارد که تعداد بیمه شدگان حدود 40 میلیون نفر است، اما متاسفانه به دلیل اینکه افراد مجهول الهویه فاقد اسناد هویتی هستند، به طور طبیعی صدور دفترچه بیمه سلامت برای آنها تاکنون میسر نبوده است.

 وی ادامه داد: در برخى مواقع مراکز درمانی افراد مجهول الهویه را پذیرش نکرده و گاهی افراد مشکلاتی در پرداخت هزینه ها داشتند یا هزینه اى نمى پرداختند که براى دانشگاه هاى علوم پزشکى مشکلاتى ایجاد مى شد. ضمن اینکه سازمان بهزیستی نیز در برخی شرایط برای کمک به افراد مجهول الهویه اعتبار کافی نداشت، اما از مدتی قبل موضوع بیمه افراد مجهول الهویه در دستور کار قرار گرفت که شروع کار به نوزادان اختصاص پیدا کرد.

موهبتی افزود: سازمان بهزیستی با جدیت مشکل بیمه افراد مجهول الهویه را پیگیری می کند. پس از بررسی مساله مشخص شد که در گروه های سنی متفاوت مشکل بیمه افراد مجهول الهویه وجود دارد، بنابراین فرمول و نظامی طراحی شد که براساس آن بتوان افراد مجهول الهویه را بدون صدور دفترچه بیمه با استفاده از یک معرفی نامه از سازمان بهزیستی به بیمارستان و مراکز درمانی ارجاع داد.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، گفت: مقرر شد هر شخصى که از طرف سازمان بهزیستى معرفى مى شود، ظرف مدت ٣ ماه بعد از اولین معرفى تعیین تکلیف شده و براى او اسناد هویتى صادر شده و سپس مانند بیمه شده عادى براى او دفترچه صادر مى شود.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر