کد خبر: 738371 A

رییس پلیس تهران بزرگ:

رییس پلیس تهران بزرگ گفت: همه روسای دفاتر رده‌های فرماندهی انتظامی تهران بزرگ موظفه به رعایت چهار اصل صداقت در افکار، گفتار و رفتار، امانت‌دار بودن، اخلاق مداری و داشتن ظرفیت در تمامی عرصه‌ها هستند.

به گزارش ایلنا، سردار حسین رحیمی در نخستین نشست تخصصی روسای رده های فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب، گفت: انقلاب اسلامی ایران با سه رکن رهبری، آموزه های دینی و مردم به پیروزی رسیده است و همین سه عنصر باعث تداوم و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران است و امروز دشمن در جنگ اقتصادی خود علیه مردم ایران، این عناصر موفقیت ملت ایران را محاسبه نکرده است به همین علت همه توطئه هایشان به سنگ می خورد

وی تاکید کرد: ما مطمئنیم که پیروز خواهیم شد؛ هماهنگونه که چهل سال است که دشمن با تمام توان به دنبال برهم زدن امنیت ایران اسلامی است ولی شکست خورده است و بدون شک از این تنگناهای اقتصادی نیز عبور خواهیم کرد و دشمن را نا امید خواهیم ساخت.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در بخش دیگری از سخنان خود با توصیه به روسای دفاتر رده های فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، گفت: همه روسای دفاتر ملزم به رعایت چهار اصل هستند اول صداقت در افکار، گفتار، و رفتار. دوم امانت دار بودن، این امانت داری شامل حوزه مالی، اسناد و اطلاعات است و سوم اخلاق مداری روسای دفاتر باید فضای دفتر فرمانده را برای مردم و کارکنان امن کنند. و چهارم داشتن ظرفیت در تمامی عرصه ها؛ ظرفیت در مدیریت، ظرفیت در شنیدن گلایه ها و درد دل های ارباب رجوع ها است.

رییس پلیس پایتخت شرط پایبندی به اصول پیش گفته را مراقبت از خود دانست و گفت: من و شما باید دائما از خود مراقبت کنیم و اجازه ندهیم سلامت نفسمان را از دست بدهیم و فساد در مجموعه رخنه کند.

رییس پلیس تهران بزرگ
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر