کد خبر: 738298 A

مدیرکل دفتر نظارت وزارت بهداشت خبر داد:

مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت از ابلاغ سنجه های نسل چهارم اعتباربخشی خبر داد و گفت: مدیریت منابع موجود، رهبری و شورآفرینی سازمانی جزیی از اعتباربخشی نسل چهارم است که منجر به ارتقای کیفیت و کارایی و بهره وری بیمارستانی می شود.

به گزارش ایلنا، علیرضا عسگری مدیر کل دفتر نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت در اجلاس معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور، از ابلاغ سنجه های نسل چهارم  اعتباربخشی خبر داد و گفت: مدیریت نرم افزار منجر به کارایی و کارآمدی حوزه سلامت خواهد شد.

وی با بیان اینکه اعتباربخشی ابزاری برای ارتقای کیفیت است، افزود: سطح اعتباربخشی هر مرکز ماحصل بازدید و نظارت از هر بیمارستان و مرکز درمانی در کشور است و تنها مدل ارزیابی سیستم محسوب می شود که به تمام ابعاد بالینی و غیر بالینی بیمارستان ها و مراکز درمانی می پردازد. 

 عسگری بیان کرد: مدیریت منابع موجود، رهبری و شورآفرینی سازمانی جزیی از اعتباربخشی نسل چهارم است که منجر به ارتقای کیفیت، کارایی و بهره وری بیمارستانی می شود.

مدیرکل دفترنظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت عنوان کرد: مسیر موفقیت در نسل چهارم، مدیریت بهینه منابع موجود بیمارستان، رعایت استاندارد پایه خدمت و ترویج اخلاق حرفه ای در تمام سطوح است.

وی خطاب به معاونین درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور، بر نظارت مستمر از مراکز درمانی تاکید کرد و گفت: معاونین درمان در هر دانشگاهی باید بر تمام مراکز درمانی استان خود نظارت داشته و ضامن حفظ حقوق خدمت گیرنده و خدمت دهنده باشند.

 عسگری از رونمایی چک لیست های کشوری نظارت بر درمان موسسات پزشکی و پیراپزشکی، در این اجلاس خبر داد و گفت: این چک لیست ها به عنوان یکی از ابزارهای نظارتی لازم در عرصه خدمات بالینی به شمار رفته و از اعمال سلیقه های شخصی ناظران جلوگیری کرده و امکان رصد ارتقای خدمات کشوری را فراهم می کند.

وی با تاکید بر تداوم نهضت ثبت و تحلیل ریشه ای خطاهای درمانی و اصلاح فرآیندها، تصریح کرد: نباید فراموش کرد که خدمات قابل تقدیر نیروهای درمانی اعم از پزشکان، پرستاران و تمام گروه ها در این روزهای دشوار باعث شده که آشفتگی های حوزه های دیگر خدماتی و اجتماعی را در نظام سلامت شاهد نباشیم و این عظمت کار نیروهای ما است که باید پاس داشته شود.

اخلاق بهره وری بیمارستان درمان وزارت بهداشت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر