کد خبر: 738198 A

اعضای شورای شهر تهران به دلیل کلی بودن اعتراضات هیئت تطبیق به برنامه سوم توسعه شهری از آن عبور کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، اعضای شورای شهر تهران امروز در صد و سی و یکمین جلسه علنی خود اعتراض هیئت تطبیق به مصوبه برنامه پنج ساله سوم توسعه تهران را مورد بررسی قرار دادند.

علی اعطا، عضو کمیسیون شهرسازی و معماری در توضیح اعتراض هیئت تطبیق گفت: قانون‌گذار به صراحت اعلام کرده که هیئت تطبیق با ذکر مورد و به صورت مستدل می‌تواند ظرف دو هفته اعتراض خود را به شورای شهر برساند. هیئت تطبیق ایرادات کلی به برنامه سوم را وارد کرده و این در حالی است که این ایرادات کلی قابلیت بررسی ندارند. هیئت یا باید طبق قانون مشخص کند یک مصوبه در حدود صلاحیت شورا نیست یا اعلام کند که برنامه مثلا با فلان ماده قانونی مغایرت دارد.

در ادامه، مرتضی الویری نیز به عنوان رئیس کمیسوین برنامه و بودجه به اعتراض هیئت تطبیق انتقاداتی را وارد کرد و اظهار داشت: اعتراض هیئت تطبیق خارج از مهلت دو هفته‌ای آمده و قابل طرح نیست؛ ضمن اینکه ایرادات بسیار کلی هستند. هیئت تطبیق اگر قرار بود این قدر کلی ایراد بگیرد می‌توانست در یک جمله بنویسد که برنامه سوم مغایر با قوانین است و خیال ما را راحت کند قانون محاسبات یا قانون سلامت مواد زیادی دارند.

وی افزود: ایرادات هیئت تطبیق هم از نظر شکلی و هم از نظر مهلت با مشکل مواجه است، بنابراین می‌توانیم از آن عبور کنیم.

در نهایت محسن هاشمی گفت: ما به هیئت تطبیق این پاسخ را می‌دهیم که به دلیل اینکه ایرادات کلی و خارج از زمان معین شده است، آنها را مسموع نمی دانیم و برمی‌گردانیم.

رئیس شورای شهر تهران افزود: برای برنامه سوم توسعه شهری تا تیرماه به معاونت برنامه‌ریزی شهرداری فرصت داده‌ایم و هنوز برای اصلاح آن وقت است.

رئیس شورای شهر تهران شورای شهر شورای شهر تهران شهرداری معماری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر