کد خبر: 737771 A

سرپرست مجتمع قضایی شهید فهمیده:

سرپرست مجتمع قضایی شهید فهمیده گفت: کودکانی که متهم هستند را بزهکار ننامیم و به آنان برچسب نزنیم چه بسا ممکن است مجرم نباشند.

به گزارش ایلنا به نقل از واحد اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، قاضی احمد جعفری در نشست شورای مشورتی ملی مشاوره در محاکم اطفال در محل این معاونت، افزود: کلمه "بزهکار" باید از شیوه نامه ارائه خدمات مشاوره حذف شود چون وقتی واژه بزهکار را برای کودک استفاده می کنیم این انگ و برچسب زنی است و حتی ممکن است  باور ذهنی بزهکار بودن برای کودک ایجاد شود.

این قاضی محاکم اطفال با بیان اینکه طبق اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل بر برائت است مگر اینکه خلافش ثابت شود، اظهارکرد: طفل متهم ممکن است مجرم نباشد و این ما هستیم که اتهام را باید ثابت کنیم.

وی ادامه داد: بزهکار با متهم فرق می کند و کسی که اتهامش اثبات نشده بزهکار نیست.

قاضی جعفری با انتقاد از به کار بردن واژه "پرونده شخصیت" در فرم مشاوره گفت: بهتر است از نام دیگری مانند پرونده مشاوره استفاده شود و روانشناسان هم بهتر است نظر خود را در دادگاه به صورت کتبی نوشته و در اختیار قاضی قرار دهند.

وی ادامه داد: روانشناسان مشاور قاضی هستند نه کودک؛ وقتی مشاوری به صورت شفاهی از اختلال کودک در مقابل چند نفر در دادگاه حرف می زند این امر روی کودک تاثیر نامطلوبی به جا می گذارد ازین رو مشاوران باید نظرات خودرا کتبی بیان کنند.

قضات در انشای رای، جامعه را هم در نظر بگیرند

سرپرست مجتمع قضایی شهید فهمیده افزود: حتی قاضی هم در انشای رای نباید حرفی از اختلال کودک بنویسد چون کودک حتما رای را می خواند.

این قاضی از دیگر قضات خواست تا در انشای رای خود جامعه را هم در نظر بگیرند یعنی وقتی می شود از آرای نهادهای ارفاقی برای پدر دارای سه فرزند استفاده کرد چرا رای زندان صادر شود؟ باید بدانیم که آرای ما چه تبعات و اثراتی بر جامعه دارد.

دادگاه اطفال بدون حضور مشاور نباید رسیدگی شود

محسن جلالت دانش، معاون مدیرکل پیشگیری های فرهنگی اجتماعی معاونت اجتماعی و پیگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در این نشست گفت: طبق تبصره ۲ ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری حضور مشاوران در دادگاه اطفال و نوجوانان الزامی است و براین اساس دادگاهی بدون حضور مشاور نباید به پرونده های اطفال و نوجوانان رسیدگی کند.

وی درباره پرونده شخصیت اظهارکرد: در ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری موضوع پرونده شخصیت مطرح شد تا با این کار از تکرار جرم در آینده توسط فرد و دیگران پیشگیری شود.

وی ادامه داد: ظرفیت های دیگری هم در قانون پیش بینی شده است که برای اجرا شدن آنها باید راهنماهای فنی- اجرایی نوشته شود. به همین منظور و برای اجرای حضور موثر مشاور در دادگاه و تشکیل پرونده شخصیت، راهنما و سندی نوشته شد و از دادگستری های کل استان ها درخواست کردیم تا نسبت به این راهنمای فنی- اجرایی برای حضور مشاور در فرآیند دادرسی اطفال و نوجوانان نظر دهند.

دومین نشست شورای مشورتی ملی مشاوره در محاکم اطفال براساس شیوه نامه ارائه خدمات مشاوره در محاکم اطفال و نوجوانان در دو سطح ملی و استانی  با حضور روانشناسان، قضات و نمایندگانی از سازمان بهزیستی و سازمان نظام روانشناسی برگزار شد.

دستورکار نشست درباره نحوه بازبینی فرم تشکیل پرونده شخصیت برای کودکان و نوجوانان معارض با قانون بود که حاضرین در این زمینه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

سرپرست مجتمع قضایی شهید فهمیده
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر