کد خبر: 736770 A

رییس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای اسلامی شهر تهران در خصوص بودجه سازمان ها و شرکت‌های شهرداری تهران توضیحاتی را ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مجید فراهانی، رییس کمیته بودجه و نظارت مالی شورای اسلامی شهر تهران در صدوسی امین جلسه شورا در توضیح بودجه شرکت ها و سازمان های شهرداری تهران در سال ۹۸ تاکید کرد: هرگونه کاهش در سود یک سازمان و شرکت خاص صرفا در صورتی قابل بررسی است که میزان افزایش آن در حوزه سازمان ها و شرکت های همان ماموریت پیشنهاد شود.

وی افزود: با عنایت به مصوبات شورا در جریان بررسی بودجه عمومی شهرداری تهران در روز گذشته؛ کلیه اعتبارات مصوب در بخش هزینه ای ( کمک شهرداری) و تملک دارائی سرمایه ای ( وجوه اداره شده و درآمد کارگزاری ناشی از آن) پس از درج در سامانه بودجه عمومی مستقیماً در جداول بودجه شرکتی منعکس خواهد شد. این اعتبارات همان اعتبارات دوبار منظور شده است و تغییر آنها در بودجه عمومی در بودجه شرکتی نیز منعکس خواهد شد.

رئیس کمیته بودجه و نظارت اضافه کرد: اعتبارات پیشنهادی شهرداری در حوزه سازمان ها و شرکت ها برای سال ۱۳۹۸ مورد تایید کمیسیون برنامه و بودجه است و سود پیشنهادی شهرداری برای شرکت ها و سازمان ها نیز مورد تایید این کمیسیون است و با توجه به تصویب سرجمع سود شرکت ها و سازمان ها در جدول منابع هر گونه کاهش در سود یک سازمان و شرکت خاص صرفا در صورتی قابل بررسی است که میزان افزایش آن در حوزه سازمان ها و شرکت های همان ماموریت پیشنهاد شود در غیر اینصورت پیشنهاد قابل طرح و بررسی نیست.

مجید فراهانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر