کد خبر: 735972 A

عصر امروز انجام شد؛

اعضای شورای شهر تهران با افزایش سقف بودجه شهرداری تهران موافقت کرده و ۴۹۰ میلیارد به ردیف فروش اموال غیرمنقول اضافه کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در نوبت عصر جلسه شورای شهر تهران، فصل درآمدی لایحه بودجه سال ۹۸ مورد بررسی قرار گرفت. 

مرتضی الویری، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در ابتدای این جلسه گفت: حرفی که آخر باید بزنم همان اول می‌‌‌زنم. پس از تصویب تبصره ۳۸ که بر اساس آن ۴۹۰ میلیارد به سقف بودجه اضافه شد، ما باید امشب این ۴۹۰ میلیارد را خرج کنیم تا بودجه تراز شود. اگر موافق باشید برای آنکه درآمد و هزینه‌‌‌های لایحه تطبیق داشته باشد، جلسه را خاتمه دهیم و در جلسه‌‌ای فوق‌‌العاده درخصوص ۴۹۰ میلیارد بحث کنیم زیرا در کمیسیون تلفیق سقف بودجه ۱۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به تصویب رسیده است. 

محسن هاشمی به شوخی خطاب به الویری اظهار داشت: می‌‌‌توانید مانند ۱+۵ بودجه را ۱۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به اضافه ۴۹۰ میلیارد تومان تصویب کنیم. 

در ادامه، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر با بیان اینکه بر اساس لایحه پیشنهادی شهرداری تهران درآمدهای شهرداری در سال ۹۸ مبلغ ۱۸ هزار و ۹۲۰ میلیارد تومان پیش‌‌‌بینی شده بود که ما در کمیسیون تلفیق به عدد ۱۸ هزار و ۲۳۸ میلیارد رسیدیم، تصریح کرد: در بخش درآمدی سه فصل درآمدها، منابع حاصل از دارایی‌‌های سرمایه‌‌ای و منابع حاصل از واگذاری دارایی‌‌های مالی آمده است که در بخش اول پیشنهاد شهرداری ۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بود که ما آن را به هشت هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان کاهش دادیم.

وی ادامه داد: در فصل دوم (منابع حاصل از دارایی سرمایه‌‌ای) پیشنهاد شهرداری هشت هزار و ۱۷۴ میلیارد بود که ما آن را به هشت هزار و ۳۴۹ میلیارد افزایش دادیم. همچنین در فصل سوم پیشنهاد شهرداری ۱۳۰۰ میلیارد بود که ما آن را به ۱۲۰۰ میلیارد کاهش دادیم. 

الویری با بیان اینکه تغییر جدی در بخش درآمدها و بخش فروش پروژه‌‌های مشارکتی که شهرداری آن را هزار میلیارد دیده بود، خاطرنشان کرد: ما آن را به ۱۲۰ میلیارد کاهش دادیم، حدود ۹۰۰ میلیارد در این حوزه کاهش را شاهد بودیم و آن هم به خاطر عملکرد ۹ ماهه سال ۹۷ است که تاکنون ۳۹ میلیارد تومان در این بخش تحقق درآمد داشته‌‌‌ایم که این به نظر می‌‌‌آید جهش ۳۹ میلیارد تومان به هزار میلیارد تومان با سازوکار موجود امکانپذیر نباشد و بعید به نظر بیاید.

وی با بیان اینکه در حوزه منابع حاصل از واگذاری‌‌‌‌ها نیز پیشنهاد شهرداری به ۱۲۰۰ میلیارد بود که ما آن را با ۸۰۰ میلیارد کاهش دادیم زیرا عملکرد شهرداری در ۹ ماهه نخست ۱۴۸ میلیارد تومان بود، ابراز داشت: در مجموع ۶۸۰ میلیارد تومان نسبت به بودجه پیشنهادی شهرداری کاهش درآمد پیش‌‌‌بینی کردیم. با این مصوبه باید ۴۹۰ میلیارد تومان خلق درآمد کنیم. به نظر می‌‌‌آید باید جلسه فوق‌‌العاده کمیسیون تلفیق برگزار شود. 

محسن هاشمی در ادامه پیشنهاد کرد: در ردیف فروش اموال غیرمنقول (ردیف ۷۲۰۱۰۰) ۴۹۰ میلیارد افزوده شود و بررسی درآمدها ادامه پیدا کند که الویری در مخالفت با پیشنهاد هاشمی ابراز داشت که باید این افزایش پنج برابری در این ردیف منطق داشته باشد که هاشمی پاسخ داد بر اساس عملکرد سال گذشته در این ردیف و افزایش سه برابری ارزش اموال غیرمنقول این پیشنهاد امکان تحقق دارد و باعث می‌‌‌شود شهرداری در زمان فروش اموال غیرمنقول خود ارزان‌‌‌فروشی هم نکند.

وی اضافه کرد: پس از بررسی این ردیف مشخص شد عملکرد شهرداری در ردیف اموال غیرمنقول در سال ۹۶ میزان ۱۹۰ میلیارد تومان بوده که این موضوع در سال ۹۷ به ۱۴۰۰ میلیارد تومان افزوده شده و امسال نیز حدود ۷۰۰ میلیارد برای این ردیف پیش‌‌‌بینی شده است. 

هاشمی در تکمیل پیشنهاد خود بیان کرد: امسال دو هزار ملک واگذار شده شهرداری پس گرفته می‌‌شود که بسیاری از آنها امکان دارد برای ادامه بهره‌‌برداری حاضر باشند، این خانه‌‌ها را بخرند. 

فراهانی در جریان بررسی درآمدهای شهرداری پیشنهاد کرد: سهم بودجه نقد و غیرنقد را تغییر داده و بخش غیرنقد به ۲۵ درصد افزایش پیدا کند که این پیشنهاد مورد موافقت قرار نگرفت و در نهایت پیشنهاد شد در ردیف ۷۲۰۱۰۰ میزان ۴۹۰ میلیارد افزوده شود و به رقم ۱۱۹۰ میلیارد افزایش پیدا کند که اعضای شورا با این پیشنهاد موافقت کردند.

شورای شهر شورای شهر تهران
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر