کد خبر: 735612 A

دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی با اشاره به برگزاری هفتاد و دومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، گفت: این شورا به اصلاح برنامه های آموزشی رشته های مختلف علوم پزشکی در دانشگاه ها می پردازد و در جلسه امروز نیز برخی برنامه های جدید مصوب، برخی دیگر بازنگری و برخی دیگر ضرورت ایجاد رشته بررسی شد.

به گزارش ایلنا، سید حسن امامی رضوی، دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، اظهار داشت: یکی از رشته هایی که بازنگری شد، آموزش سلامت از راه دور بود که با توجه به اصلاحات و امکانات جدیدی که از طریق آموزش و تله مدیسین تعیین، تضمین و تهیه شده، ایجاد این رشته به تصویب رسید البته ضرورت ایجاد این رشته قبلا مورد بحث و بررسی مفصل قرار گرفته بود. برنامه آموزشی این رشته تهیه و تصویب شده و امیدواریم که از سال آینده این رشته در دانشگاه های علوم پزشکی راه اندازی شود.

وی تصریح کرد: برنامه های آموزشی رشته هایی مانند سیاستگذاری سلامت، کار درمانی، تکنولوژی گردش خون و علوم تغذیه در مقاطع مختلف مورد بازنگری قرار گرفت. همچنین از تصمیمات مهم هفتاد و دومین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، بازنگری آیین نامه استاد مشاور تحصیلی بود تا اساتید با رویکرد بهتری بتوانند به دانشجویان مشاوره بدهند.
 
دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی از تصویب دستورالعمل تاسیس برنامه های آموزشی بین رشته ای در جلسه امروز این شورا خبر داد و گفت: بر اساس این دستورالعمل توسعه رشته های بین رشته ای بین وزارت بهداشت و علوم مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
 
 امامی رضوی گفت: در مورد برخی رشته ها از جمله رشته علوم تغذیه نیز برای ورودی برخی از رشته ها در مقاطع مختلف، محدودیت هایی از سوی بوردها و هیات های ممتحنه پیشنهاد شده بود که اکثریت این محدودیت ها مورد تصویب قرار نگرفت و شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی با این پیشنهادات، موافقت نکرد.
برنامه های آموزشی سلامت علوم پزشکی وزارت بهداشت برنامه ریزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر